Het college van bw van de gemeente Langedijk heeft op 1 maart definitief besloten Broekerplein aan de noordzijde van het plangebied doorvaarbaar te maken. Er wordt een doorvaarbare waterbinding aangelegd, tussen Westerdel/Mayersloot enerzijds en de museumtuin/Oosterdelgebied anderzijds, via de bestaande sloot langs de Tjalk. De omwonenden zijn tevreden over het besluit.

Volgens het college biedt deze doorvaarbaarheidsvariant de voorkeur vanwege de ruimtelijke kwaliteit en omdat op deze manier volop ruimte wordt geboden aan de pleziervaart. De plannen zijn vooraf uitvoerig besproken met Stichting Langedijk Waterrijk, die ook een voorstander is van deze variant. Voor de tuinen van de huidige bewoners wordt een strook water gedempt, zodat hun tuinen straks grenzen aan een nieuwe oeverstrook. De geplande vrije kavels langs de Voorburggracht grenzen straks aan de noordzijde aan het water. Voor de realisatie moeten verschillende civiele ingrepen plaatsvinden en moet het huidige waterpeil worden verhoogd. De uitvoeringswerkzaamheden starten in 2017. De direct omwonenden en belangstellenden voor een vrije kavel zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit van het college.