Tijdens de raadvergadering van dinsdagavond 6 oktober werden de schriftelijke vragen die de fractie van de VVD over de Zuid Scharwouder kermis had gesteld door burgemeester Cornelisse beantwoord. Dat de kermis leeft onder de Langedijkers bleek wel uit de goed gevulde publieke tribune. VVD fractievoorzitter Hans de Graaf gaf aan dat zijn fractie gevraagd had om in de eerstvolgende raadsvergadering een mondelinge beantwoording te krijgen omdat de kwestie de gemoederen in het dorp nogal bezig houdt, ook op de Social Media. Een op Facebook gestarte petitie heeft inmiddels al meer dan duizend adhesiebetuigingen.

Volgens de Graaf heeft de burgemeester in de krant stevige woorden gebruikt, “er zijn kritische grenzen overschreden” en de burgemeester stelde een flinke evaluatie in het vooruitzicht. Dit geheel in tegenstelling tot wat de horeca exploitanten en de vele bezoekers, waaronder de Graaf zelf op de kermis hadden ervaren. Over het algemeen was de kermis in hun ogen juist prima verlopen. Cornelisse moest ook toegeven dat zijn woordkeuze wat ongelukkig was geweest en dat de kermis op veel punten goed was verlopen.

De Graaf stelde dat de burgemeester zich bewust had moeten zijn van het effect dat zijn woorden binnen de Langedijker samenleving zouden hebben. Nu is er toch een escalatie opgetreden en dat had niet gehoeven aldus de Graaf. Er was volgens Cornelisse een misverstand over de buitentaps die wel in de vergunning waren opgenomen. Niet vergund was de tent op het terras van de Schelvis en ook de DJ die daar op een podium draaide was niet opgenomen in de vergunning. De tent is gedoogd maar tegen de muziek op het buitenpodium is in de loop van maandag opgetreden.De burgemeester is van mening dat overlast voor omwonenden tijdens de kermis onvermijdelijk is maar dat dit niet onevenredig mag worden. Daarvoor worden afspraken gemaakt en die worden vastgelegd in vergunningen.  Op de vraag of het buitenpodium mogelijk volgend jaar in de vergunning zal worden opgenomen antwoordde Cornelisse dat dit zal worden beoordeeld op de effecten voor de omgeving.Het pas 3 dagen voor de kermis verstrekken van de definitieve vergunning was volgens de burgemeester wel wat laat al is het natuurlijk wel zo dat de exploitanten vanuit het overleg wisten wat wel en wat niet in de vergunning was opgenomen. Voor ter inzage legging om andere belanghebbende te laten reageren was het wel te laat. De planning van de vergunningsverlening zal dan ook worden aangescherpt. Omwonenden zijn niet rechtstreek bij de evaluatie van de kermis betrokken maar klachten worden wel in de evaluatie meegenomen.Hans de Graaf is blij dat door het stellen van de vragen er in ieder geval helderheid is gekomen voor alle betrokkenen en dat was ook de reden om de vragen te stellen. De kermis is gewoon goed verlopen en het voortbestaan van dit driedaagse dorpsfeest staat al helemaal niet ter discussie. Wel eist de VVD fractie dat het hele vergunningsverleningstraject volgend jaar beter verloopt. Er moet voor alle belanghebbenden bewoners en horeca-exploitanten voldoende tijd zijn om hun reactie op de verstrekte vergunning te geven. De kermis moet tenslotte voor iedereen een mooi feest zijn.