De Langedijker coalitie, bestaande uit Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA, heeft dinsdagavond 19 januari tegen een motie van de oppositie gestemd. Die wilde een Rekenkameronderzoek naar het reeds 8 jaar slepende dossier Voorburggracht 224. Daar wil Vomar een nieuwe supermarkt vestigen. De oppositie wilde weten of alles wel volgens de regels is verlopen. Want de uitkomst van de recente besluiten veroorzaken grote onrust en tegenstand bij omwonenden en winkeliers. De Burgerrekenkamer Langedijk zet zijn onderzoek voort, samen met de Stichting Burgerbelang Langedijk e.o.

April 2008 werd de oude bibliotheek in Zuid-Scharwoude gesloopt. Over de bestemming van het stuk grond werd bewoners en winkeliers beloofd dat zij erover zouden kunnen meepraten en dat de verkoop openbaar zou zijn. Sinds 2012 heeft Langedijk echter exclusief met Hoorne BV gesproken, het vastgoedbedrijf van Vomar. Hardnekkige geruchten zeggen dat Vomar zich wil herpositioneren als discounter en daarom zijn te grote winkel in Winkelcentrum Broekerveiling wil verlaten. Daar zou AH dan in kunnen trekken. Op 23 mei 2015 heeft Langedijk een exploitatieovereenkomst met Hoorne BV getekend.

Deen exploiteert twee supermarkten op 400 m van elkaar. Op Voorburggracht 230, direct naast de Aldi, en aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude. Het ligt voor de hand dat Deen die twee wil samenvoegen. Deen deed dan ook een bod op het perceel Voorburggracht 224. Dit werd door de gemeente afgewezen, hoewel het bod substantieel hoger was. Het pand van Deen in Noord-Scharwoude is eigendom van de familie Nijman. Ger Nijman is fractievoorzitter van Dorpsbelang Langedijk. Hij stemde in december 2015 vóór de afspraken met Vomar dus kwam Deen buitenspel te staan. De verantwoordelijke wethouder voor dit dossier wethouder Beers zit namens Dorpsbelang Langedijk in het college.

De wethouder heeft de raad onvolledig geïnformeerd door onwelgevallige adviezen van de Regionale Adviescommissie Detailhandel en de Kamer van Koophandel niet met de raad te delen. In de jaarrekeningen 2012 t/m 2014 heeft een afwaardering van het perceel plaatsgevonden van totaal € 293.000 ofwel 31%. Dat is opvallend omdat de grondprijzen toen al niet meer daalden (bron: Kadaster) en de periode parallel loopt met de onderhandelingen met Hoorne BV. Maar net zo opvallend is het dat de gemeente Langedijk, die de laatste jaren € 40 miljoen Eigen Vermogen verspeelde, kennelijk andere motieven voor de vestiging van een nieuwe Vomar heeft dan een verbetering van de financiële positie van de gemeente Langedijk.