College gaat akkoord met aangepast beeldkwaliteitsplan voormalige bibliotheeklocatie Zuid-Scharwoude

Het college van Langedijk heeft op 13 januari 2015 ingestemd met een aangepast beeldkwaliteitsplan voor de voormalige bibliotheeklocatie in Zuid-Scharwoude. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen tegen dit plan is onder andere het nieuwe gebouw verschoven naar het noorden. Hiermee voldoet het college aan de afspraken uit 2008 met enkele omwonenden.

 

In de periode van 24 september tot en met 5 november 2014 heeft het beeldkwaliteitsplan Voorburggracht 224 zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 23 zienswijzen ingediend. Als gevolg van de zienswijzen heeft het college op 13 januari 2015 besloten het beeldkwaliteitsplan aan te passen, de reactienota op de zienswijzen vast te stellen en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.Het gaat om de volgende aanpassingen. Het toekomstige gebouw, met daarin een nieuwe supermarkt en twaalf appartementen, wordt naar het noorden verschoven, zodat deze op 6 meter van het naastgelegen bergbezinkbassin komt te liggen. Deze 6 meter maakt onderdeel uit van een afspraak die de gemeente in 2008 heeft gemaakt met een aantal bewoners van de Boomgaard en Voorburggracht.

Daarnaast wordt de eerder voorgestelde wandelroute, die direct langs het nieuwe gebouw zou komen, verlegd naar de Voorburggracht waardoor er een verkeersveilige route ontstaat. Er wordt in het beeldkwaliteitsplan meer groen toegevoegd aan de zijde van de Voorburggracht. Tenslotte dient het nieuwe gebouw meer kwaliteit te krijgen in de lange gevels. Dit wordt als voorwaarde opgenomen in het plan.De gemeenteraad van Langedijk zal zich binnenkort buigen over het beeldkwaliteitsplan. Zodra er een raadsbesluit is genomen over het beeldkwaliteitsplan zal het bestemmingsplan verder in procedure worden gebracht.Het plan voor de voormalige bibliotheeklocatie en de huidige vestigingsplaats van de Aldi aan de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude omvat de komst van een nieuwe supermarkt (Vomar), de bouw van twaalf appartementen en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Het pand van de Aldi wordt gesloopt.