Langedijk - Hollands Kroon - Op maandag heeft de politie (milieu- en dierenpolitie), in samenwerking met inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controles uitgevoerd op volières in de gemeente Langedijk en Hollands Kroon.

De controle was gericht op de Flora- en faunawetgeving, met name het ringen van vogels en het kunnen tonen van de juiste documenten bij beschermde vogels. In totaal controleerden de politie en de NVWA twaalf volières.


Tijdens deze controles werden allerlei vogels aangetroffen, van een kievit tot mooie pagegaaien, van kwikstaarten tot de Europese Oehoe. Steeds werden er 3 tot 6 vogels gevangen die door de specialisten werden gecontroleerd.


Hoewel er bijna geen onregelmatigheden werden aangetroffen, bleek een vogelhouder geen complete administratie te kunnen overleggen. De man krijgt tijd om zijn administratie op orde te maken.


Het doel van de controle is het voorkomen van illegale vogelhandel en uit het wild vangen van vogels. Er worden namelijk grote bedragen betaald voor vogels. Een vink brengt al € 25 op, terwijl een papegaai circa € 1000 of meer kan kosten. Samen met de illegale handel in vogels gaat ook de handel in illegale pootringen en de handel in legale pootringen die bij illegale vogels om worden gedaan.


Het komt voor dat vogels die hier rondvliegen worden gevangen, geringd en verkocht. In de praktijk betekent dit vaak dat volwassen vogels een ring om krijgen, waarbij het dier gebroken tenen oploopt. Alleen jonge vogels kunnen worden geringd.