NOORD-SCHARWOUDE - Het voormalige veilingterrein De Wuyver in Noord-Scharwoude verandert in rap tempo. De oude bedrijfsgebouwen hebben plaats gemaakt voor fraaie woningbouw. Fase 1 en 2 met 49 woningen zijn inmiddels opgeleverd. Fase 3 met 28 woningen is in aanbouw, van Fase 4 (32 woningen) is inmiddels meer dan 70% verkocht.


Het oude gebouw van de Combitex is inmiddels grotendeels gesloopt, waardoor de waterpartij, die dwars door het plangebied loopt geheel afgemaakt kan worden. In de toekomst wordt een brug gemaakt in de Veilingweg, waardoor het gebied ook over het water bereikbaar wordt. Ontwikkelaar BPD is met de voorbereiding voor Fase 5 en 6 alweer gestart, de (online) verkoop staat voor mei/juni 2017 gepland. Daarmee wordt het westelijk deel van De Nieuwe Veiling afgerond. In 2018 is de ontwikkeling van de woningbouw in het oostelijke deel gepland.

De locatie

De nieuwbouwlocatie 'De Nieuwe Veiling' is tegen het bestaande dorp aan gelegen , op de plek van de vroegere groenteveiling in Noord-Scharwoude. Het gebied wordt ontsloten door de Oranjestraat, de Veilingweg, de Juliana van Stolbergstraat en de Oostelijke Randweg. Nabij ligt de provinciale weg N504. De veiling had haar oorspronkelijke functie verloren en werd al jaren niet meer gebruikt. Samen met enkele bedrijfsgebouwen van het aangrenzende bedrijventerrein de Wuyver, verandert het gebied nu in een aantrekkelijke woonwijk. Om de sfeer van de voormalige veiling te bewaren is gekozen de oude loswal, die gedeeltelijk nog in haar oorspronkelijke staat aanwezig is, op te nemen in het stedenbouwkundig plan. Het behoud van cultuurhistorische elementen (renovatie loswal, herbestemmen karakteristieke pand ‘de 3 bogen’) en het dorpse karakter van de nieuwe woonwijk zorgen ervoor dat de identiteit van de plek wordt versterkt.


Meer informatie? Kijk op denieuwe-veiling.nl