De Protestantse Gemeente te Sint Pancras nodigt een ieder uit om het Kerstfeest mee te vieren.

Op zaterdagavond 24 december luidt de Protestantse Gemeente te Sint Pancras het kerstweekend in met de kerstnachtdienst. Deze start om 22.00 uur en heeft als thema "Deel in Maria’s vreugde". Ds. John Bijman gaat voor en het koor Encore verleent muzikale medewerking. De kerk is om 21.30 uur open en voordat de dienst begint zingen we bekende kerstliederen.

Zondagmorgen 25 december begint de dienst om 10.00 uur. De kinderen staan centraal op deze ochtend. Dan is het thema: “Kerstfeest, maak het mee!”.

Beide diensten vinden plaats in Kerkelijk Centrum de Regenboog, Bovenweg 91, Sint Pancras. Voor meer informatie www.pgsp.nl .