Inloopmiddag en –avond op 11 september gaat niet door!


Inwoners van Langedijk krijgen de mogelijkheid ook het beeldkwaliteitsplan van de voormalige bibliotheeklocatie in Zuid-Scharwoude in te zien en zienswijzen in te dienen. Dit heeft het college op 9 september 2014 besloten. Het is een uitbreiding van de reeds gestarte inspraakprocedure. De geplande inloopmiddag en –avond op donderdag 11 september aanstaande gaat niet door. Deze zal plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip.


Op 15 juli 2014 heeft het college van BW het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Voorburggracht 224’en het beeldkwaliteitsplan voor deze locatie vastgesteld. Dit plan gaat over de ontwikkeling van de voormalige bibliotheeklocatie in Zuid-Scharwoude. Het voorontwerp-bestemmingsplan is vervolgens gepubliceerd op 19 augustus 2014 en zes weken ter inzage gelegd. Inwoners hebben gelegenheid hun reactie te geven. Het beeldkwaliteitsplan is ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is een gebruikelijke procedure.

Het college is bij nader inzien van mening dat voor beide trajecten inspraak mogelijk moet zijn op basis van de inspraakverordening Langedijk. Dit betekent dat het college ook het beeldkwaliteitsplan per 24 september 2014 voor zes weken ter inzage legt, zodat een ieder een inspraakreactie kan indienen. Het college verwerkt eventuele inspraakreacties in een reactienota. Daarna wordt het beeldkwaliteitsplan samen met de reactienota voorgelegd aan de gemeenteraad. De inspraakperiode op het voorontwerp-bestemmingsplan wordt verlengd en zal tevens in dezelfde periode ter inzage liggen.

Het raadsvoorstel over de voormalige bibliotheeklocatie wordt voorlopig ingetrokken. Ook wordt een nieuwe datum gezocht voor de informatiebijeenkomst over het plan.

Het plan voor de voormalige bibliotheeklocatie en de huidige vestigingsplaats van de Aldi aan de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude omvat de komst van een nieuwe supermarkt, de bouw van twaalf appartementen en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Het pand van de Aldi wordt gesloopt.