LANGEDIJK - Vanaf 1 januari zijn Bibliotheek Langedijk en Bibliotheek Kennemerwaard gefuseerd. Onder de naam Bibliotheek Kennemerwaard wordt het bibliotheekwerk in de gemeente Dijk en Waard verzorgd. De gemeente heeft ruimhartig extra financiering toegezegd om het bibliotheekwerk in Langedijk uit te kunnen breiden met dienstverlening waar inwoners en instellingen van Heerhugowaard al eerder gebruik van konden maken. Op 30 december is de officiële fusie bekrachtigd door de ondertekening van de fusieovereenkomst door Ron Vonk, voorzitter bestuur Bibliotheek Langedijk en Erna Winters, directeur Bibliotheek Kennemerwaard.


Ron Vonk: ‘Door de fusie krijgen we in Langedijk een sterkere bibliotheek en meer keuze- mogelijkheden voor de Langedijkers’.
Ook directeur Erna Winters van Bibliotheek Kennemerwaard is verheugd dat de fusie nu een feit is en er doorgebouwd kan worden aan toegankelijk bibliotheekwerk voor alle inwoners van Dijk en Waard.

Voordelen van de fusie
Met de fusie kunnen leden van Bibliotheek Langedijk gebruikmaken van een veel grotere collectie. Er kan geleend worden in alle vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard. Inwoners van Dijk en Waard krijgen toegang tot dezelfde dienstverlening. Bovendien is continuïteit gewaarborgd. De gezamenlijke collectie van beide stichtingen wordt efficiënter gebruikt.

Structurele verhoging subsidie bibliotheekwerk
Dankzij een structurele verhoging van de subsidie voor het bibliotheekwerk in Dijk en Waard per 1 januari 2023, kan door extra inzet van specialisten in Langedijk, o.a. de dienstverlening voor het onderwijs en het sociaal domein op het niveau van Heerhugowaard komen. Door uitbreiding van het aanbod op het gebied van het versterken van digitale vaardigheden kunnen meer mensen zelfstandig hun weg in de digitale wereld vinden. Ook kunnen meer mensen met een taalachterstand bereikt worden. Ondersteuning van het onderwijs met leesconsulenten op de basisscholen en BoekStart consulenten in de kinderopvang draagt bij aan de taalontwikkeling en leesvaardigheid van de kinderen in Langedijk