Momenteel wordt volop gewerkt aan het rondmaken van de afspraken met AZ en Camping Alkmaar over het vestigen van het trainingscomplex in de Westrand. Vorige week is in dit verband opnieuw een belangrijk (tussen)onderhandelingsresultaat met AZ en SAB bereikt dat heeft geleid tot het intrekken van hun beroep tegen het bestemmingsplan Overstad.