De gemeente Heerhugowaard concurreert oneerlijk met andere commerciële jachthavens en ligplaatsen omdat ze niet alle kosten doorberekent voor de ligplaatsen voor boten. Dat mag niet volgens de Wet Markt en Overheid. Dit concludeert ACM na onderzoek.

Gemeente neemt opnieuw een tarievenbesluit


De gemeente heeft afgelopen jaar een nieuwe taxatie en herberekening uitgevoerd om de kosten in beeld te krijgen. ACM vindt dat nog niet alle kosten volledig zijn meegenomen. Daarom liggen de kosten hoger dan de opbrengsten uit de ligplaatstarieven voor boten. De gemeente verstoort zo de concurrentie met andere commerciële jachthavens. De gemeente Heerhugowaard heeft aangegeven dat ze binnenkort op basis van nieuwe exploitatiecijfers opnieuw een besluit neemt over de tarieven voor ligplaatsen.

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Ik ben blij dat deze gemeente eerlijk wil concurreren met ondernemers. De gemeente Heerhugowaard gaat de kosten volledig doorberekenen in de tarieven voor ligplaatsen. Tot die tijd zijn ze wel in overtreding.”