ZUID-SCHARWOUDE - Toen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een kostenstijging van een half miljoen voor de gemeente Langedijk aankondigde kwam burgemeester Hans Cornelisse in verzet. "Dit valt niet aan onze burgers uit te leggen’’ tekent de Alkmaarse Courant op uit zijn mond. Terwijl Langedijk alle subsidies met een kleine twee miljoen heeft gekort en uit het maatschappelijk middenveld dreigt te sneuvelen heeft hij zelfs niet de behoefte het uit te leggen.
Dit is een artikel van de Burgerrekenkamer. 

In de commissievergadering van 6 januari bleek overduidelijk dat de stellingen betrokken en volledig in beton gegoten zijn. Alle subsidies zijn voor 2015 met veertig procent gekort en op 20 januari zal het nieuwe subsidiebeleid worden aangenomen. CDA wethouder Fintelman, voor de verkiezingen in maart 2014 nog een felle voorvechter voor een paar duizend euro voor Voedselhulp Langedijk, kondigde nu aan "geen garantie tegen omvallen" te kunnen geven. De VVD legt de verantwoordelijkheid op voorhand bij de provincie, maar ziet in het vage beleidsplan nieuwe mogelijkheden. Ook Dorpsbelang Langedijk liet zonder enige toelichting weten ermee akkoord te gaan.

Alleen de CDA-fractie lijkt nog te twijfelen, gezien de uitlatingen van Marian Schuijt dat "belangrijk is hoe gewogen gaat worden en wat wel en wat niet subsidie kan krijgen". Toen Jan Willem Gunnink van de ChristenUnie echter vroeg om een rekenvoorbeeld 'oude situatie versus nieuwe situatie' ging dat wethouder Fintelman "te ver". Nico Pereboom van HvL/D66 sprak twijfel uit of het nieuwe beleid wel gaat leiden tot evenwichtigheid en doorzichtigheid.

Terwijl het college van BW in de persoon van burgemeester Cornelisse slechte afspraken binnen de Veiligheidsregio heeft gemaakt en daar nu op terug wenst te komen, zet de coalitie van Dorpsbelang, VVD en CDA alles op alles om een nieuw subsidiebeleid aangenomen te krijgen. Daarvoor wordt zelfs het verse coalitieakkoord even terzijde gelegd. De eerste signalen dat belangrijke cultuurdragers in de gemeente het loodje zullen leggen zijn er al.Schietvereniging Langedijk blijft buiten schot
Terwijl alles en iedereen over één kam wordt geschoren blijft Vereniging Schietsport Langedijk ongemoeid. Op basis van een garantstelling van de gemeente ter waarde van negen ton ontvangen zij jaarlijks 50.000 euro voor rente en aflossing, omdat zij daar zelf niet toe in staat zijn. Evenals een onduidelijk clubje als 'de Tafel van 4' die 15.000 euro subsidie mag bijschrijven.