Het college van de gemeente Langedijk is eind juni akkoord gegaan met het voornemen om het Bestemmingsplan Broekerplein gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijziging maakt het planologisch mogelijk om in de toekomst terrassen uit te stallen op het Marktplein. De bedoeling is al sinds de start van het project Broekerplein dat er een gezellig en levendig plein zou komen met onder andere een wekelijkse markt. En daarbij horen uiteraard ook terrassen, aldus het college. Na de zomer wordt het aangepaste plan ter visie gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan nog dit jaar kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.