NOORD-SCHARWOUDE - Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van het LARGAS-verkeersplein en de rotonde in Noord-Scharwoude (N504) is een historische vondst gedaan.


Aannemingsmaatschappij Van Gelder stuitte op een vloer, die onderdeel was van een oude kelder. Ook zijn de restanten van een rund of paard aangetroffen.

Vroeger tijden
De vondsten dateren, volgens de eerste schatting van de archeologe, uit de 18e of 19e eeuw. De archeologe heeft alle sporen inmiddels in kaart gebracht en monsters verzameld voor verder onderzoek, zoals de precieze datering. Zodra meer informatie bekend is over de vondsten, laten de provincie en Van Gelder dat weten.

Weekendafsluiting 8-11 mei
Voor de aanleg van LARGAS en rotonde zijn 3 weekendafsluitingen nodig. In de weekenden van 8 tot 11 mei, van 22 tot 25 mei en van 5 tot 8 juni geldt een afsluiting en wordt 24 uur per week gewerkt van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur. Het verkeer wordt via verkeersregelaars en borden omgeleid. De kruisingen Spoorstraat en Voorburggracht zijn nooit gelijktijdig gestremd.

N504 op werkdagen altijd open
De aanleg van het LARGAS-verkeersplein en de rotonde vindt tot en met 22 juni gefaseerd plaats. Het werk wordt verricht op werkdagen en in 4 weekenden. Op werkdagen wordt gewerkt tussen 7.00 uur en 17.00 uur (soms ook ’s nachts), zonder stremming van het verkeer. Doen zich geen onvoorziene omstandigheden voor, dan wordt het werk op 8 juni afgerond.Bij bijvoorbeeld slecht weer is een uitloop mogelijk tot 22 juni.

Hinder
Enige hinder kan optreden, ook ’s nachts en tijdens de weekenden. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om overlast zoveel mogelijk te beperken. Nood- en hulpdiensten kunnen alle aangrenzende percelen te allen tijde bereiken.

LARGAS-verkeersplein en rotonde
Het verkeersplein komt op de kruising Dorpsstraat/Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Bij dit LARGAS-plein (‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’) wordt via het verkeersplein voorrang gegeven aan de hoofdrijrichting. De rotonde komt op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de website van de provincie Noord-Holland of Twitter (@ProvincieNH). Ook is er een app beschikbaar via de website van Van Gelder. Tijdens werkzaamheden in weekenden en ‘s nachts geldt het noodnummer van Van Gelder: 06 - 38 07 42 67. Daarnaast is het mogelijk om op dinsdag vragen te stellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur (06 - 38 07 42 67).