ZUID-SCHARWOUDE - SP Langedijk is Woensdag 25 Februari gestart met een meldpunt Huur te duur. Op de Langedijkse SP website laat de SP weten dat mensen die in huur woningen wonen en te maken krijgen met de huurdersverhoging die kunnen zich melden bij de lokale SP.

In twee jaar tijd zijn de huren gemiddeld met ruim 9 procent gestegen. Daarmee zijn de huren in 25 jaar tijd in totaal met maar liefst met 62 procent verhoogd. Als het zo doorgaat komt een miljoen mensen in grote financiële problemen. Toch wil de regering ook volgend jaar de huren weer verder verhogen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde Woonakkoord waar ook D66, ChristenUnie en SGP voor hebben getekend. De SP is een landelijke campagne gestart voor huurders die zich willen verzetten tegen de absurd hoge huur kosten Hieronder proberen wij u te helpen bezwaar tegen uw huurverhoging te maken. U vindt dat meldpunt hier.

Op 1 juli vind de jaarlijkse huurverhoging plaats. Door maatregelen van het rijk is die stijging 4% tot 6,5%. Dat betekent dat de huur voor een aantal huurders sneller stijgt dan het inkomen. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat verhuurders vaak de maximale huurstijging toepassen en bij bewonerswisseling zelfs meer dan dat. In veel gevallen wordt deze huurstijging niet of slechts voor een deel opgevangen door de huurtoeslag. Ook door de extra belasting die de regering vraagt aan verhuurders stijgen huren steeds harder. Deze zogenaamde veehuurdersheffing leidt er bovendien toe dat woningen niet of erg slecht worden onderhouden en renovatieplannen worden uitgesteld. Mensen worden hierdoor bijvoorbeeld geconfronteerd met onnodig hoge energierekeningen. De SP maakt zich hier grote zorgen over en wil graag weten wat het voor gevolgen heeft voor u als huurder. En of dit zich ook voor doet in gemeente Langedijk. Kunt u de huur nog betalen? Heeft u nog genoeg geld voor uw schoolgaande kinderen? Wordt u geconfronteerd met achterstallig onderhoud? De SP hoort graag van u!