Donderdagmiddag 18 juni om 13.30 uur ondertekenen Vrijhof BV uit Schagen en wethouder Jelle Beemsterboer een intentieovereenkomst om te komen tot een supermarkt in Waarland. Dit gebeurt op de beoogde locatie zelf, achter het dorpshuis in Waarland. Ook zal de beoogde supermarktketen dan op bijzondere wijze bekend worden gemaakt.
Vrijhof BV uit Schagen ziet mogelijkheden voor een supermarkt, aanvullende commerciële voorzieningen en woningen op de voormalige voetbalvelden. De locatie is eigendom van de gemeente. De gemeente ondersteunt dit initiatief en wil de locatie verkopen aan initiatiefnemer Vrijhof BV. De ondertekening van de intentie is de eerste stap op weg naar realisatie.

Sinds Waarland ruim tien jaar geleden de supermarkt kwijt raakte, bleef de wens om boodschappen te doen in eigen dorp. Het college steunt die wens en heeft dit opgenomen in het coalitieakkoord. Zowel de gemeente als Vrijhof BV willen het plan snel realiseren. De initiatiefnemer meldt dat een supermarktorganisatie zich heeft gemeld als belangstellende.

Helemaal zeker is de komst van de supermarkt nog niet. Er kunnen voor de ontwikkelaar nog verschillende redenen zijn om af te zien van de ontwikkeling. De belangrijkste zijn de hoogte van de grondprijs, hoogte van de kosten van bouw- en woonrijp maken. Het is wel een eerste stap om de realisatie van de supermarkt mogelijk te maken.

Het plan voor de supermarkt in Waarland wordt de komende maanden verder uitgewerkt, waarbij iedereen die zich betrokken voelt, gelegenheid krijgt om een reactie in te dienen. Dit nog voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure, waarbij ook gelegenheid zal zijn voor het indienen van een zienswijze.

De ondertekening is in het bijzijn van de dorpsraad Waarland. Belangstellenden zijn uiteraard welkom komende donderdag om 13:30 in het Dorpshuis Waarland.