NOORD-HOLLAND - Vanaf maandag 16 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen bij hevige neerslag. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren. Door storm Poly liggen er meer takken, bomen en afval in het water dan andere jaren. Ook dit belemmert de doorstroming en moeten onderhoudsplichtigen uit het water halen. De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de 3de maandag in oktober.


Wie moet er iets doen?
Eigenaren van een perceel grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig, en moeten de sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Op hhnk.nl/legger-wateren vindt u de informatie over de sloten grenzend aan uw perceel. Het hoogheemraadschap maait zelf ook waterplaten uit 6.500 km sloot.

Wanneer is een sloot schoon?
Een sloot is schoon als
⦁ 90% van de slootbreedte vrij is van begroeiing
⦁ voor duikers en bruggen alle begroeiing is verwijderd
⦁ de sloot vrij is van afval
⦁ er geen takken en bomen over de sloot hangen.

Daarnaast is het van belang dat uitgezakte oevers worden hersteld zodat het slootprofiel beschikbaar blijft voor de aan- en afvoer van water. Vooral duikers (buizen die sloten met elkaar verbinden) zijn essentieel in de doorstroming van het water. Begroeiing voor de duiker houdt dit tegen. Belanghebbende eigenaren moeten ook de begroeiing voor de duikers weghalen.
Hoe u een sloot schoonmaakt van waterplanten leggen we uit in een filmpje op de site van HHNK.

Ecologie

Naast ruimte in de sloot voor een goede aan- en afvoer van water zijn ook waterkwaliteit, ecologie en een stabiele oever van belang. Aan beide oevers van een sloot mag 5% van de oorspronkelijke slootbreedte aan begroeiing blijven staan. Zo mag er bijvoorbeeld bij een sloot van 4 meter breed, 20 cm begroeiing blijven staan per oever. Waterplanten dragen bij aan een gezonde waterkwaliteit. Daarnaast geven de planten beschutting tijdens de maaiwerkzaamheden aan vissen en andere waterdieren. Door dit randje te laten staan wordt ook oeverafslag voorkomen en vindt er minder uitspoeling plaats van voedingstoffen in het water.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw. Bellen kan ook. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 - 582 8282.