De provincie Noord-Holland start op 1 september met het kappen van de populieren langs de provinciale weg N504 tussen Schagerweg en de Kanaaldijk. Het gaat om de populieren die in een rij aan zowel de noord- als de zuidzijde van de weg geplant zijn en de drie bijbehorende bospercelen.Werkzaamheden
De provincie start maandag 1 september 2014 met het kappen van de populieren langs de N504. De kapwerkzaamheden duren naar verwachting een paar weken. Vóór het kappen zal de aannemer zorgvuldig controleren of er geen vogelnesten in de bomen zitten. De werkzaamheden worden overdag tussen 07.00 – 17.00 uitgevoerd vanuit de berm. De N504 wordt niet afgesloten, wel zal het verkeer tussen 9.00 en 15.00 uur beperkte hinder ondervinden.

Achtergrond
De populieren werden ongeveer 30 jaar geleden aangeplant als snelgroeiend bos voor de houtindustrie. Tegenwoordig levert dit hout economisch gezien weinig meer op. Omdat de bomen destijds dicht op elkaar zijn geplant worden ze steeds instabieler. Er is onvoldoende licht en ruimte om de bomen evenwichtig te laten groeien. In de bospercelen en langs de weg zijn afgelopen herfststorm al diverse bomen omgewaaid. Omdat dit een gevaar vormt voor het verkeer moeten de populieren gekapt worden.

Ecologische berm
De aannemer zal in het najaar de berm ecologisch inrichten met inheems plantgoed. Ondertussen werkt de provincie aan landschapsplannen voor Alkmaar omstreken waaronder ook de N504 valt. Dit kan op termijn nog leiden tot een andere inrichting.

Informatie
Bij vragen over de werkzaamheden kunt u gratis bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen: 0800 - 0200 600. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/Alkmaar.