LANGEDIJKER STICHTING WERPT ZICH OP VOOR BEHOUD MONUMENTEN NOORD-HOLLAND NOORD

OUDKARSPEL – Ze móest absoluut terugkomen bij de Allemanskerk in Oudkarspel: de karakteristieke loopbrug die kerkgangers en tuinders van oudsher toegang gaf tot het kerkterrein en de voormalige akkertjes erachter. De Langedijker Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord was een van de partijen die opstond voor het behoud van de brug, toen de gemeente aangaf alleen de naastgelegen platte brug te restaureren en de loopbrug te verwijderen. Dankzij een financiële bijdrage van onder meer voornoemde stichting zijn beide bruggen, met de bijbehorende kademuren, inmiddels gerestaureerd/vervangen. Ze worden a.s. vrijdag 2 december om 10.00 uur officieel geopend.

De loopbrug bij de Allemanskerk is het derde project dat kon rekenen op financiële ondersteuning van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord. Eerder zette de stichting zich al met succes in voor het bewaren van het Behouden Huis en recent ’t Regthuis in Oudkarspel voor de toekomst. De loopbrug bij de Allemanskerk krijgt de naam Martin Neesenbrug, naar de in 2015 overleden Martin Neesen, mede-oprichter van Lief Langedijk dat ook bijdraagt aan de instandhouding van de loopbrug.

Over de stichting

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord zet zich in voor het behoud van cultuurhistorische (privé)monumenten boven het Noordzeekanaal. Het kan daarbij gaan om oude windmolens en beeldbepalende stads- en dorpsgezichten. De stichting is in 2011 opgericht onder de noemer Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Oudkarspel, maar heeft inmiddels haar werkgebied verruimd tot heel Noord-Holland Noord.

Stichting zoekt projecten

Noord-Holland Noord is talloze cultuurhistorische (privé)monumenten rijk en de stichting wil er graag aan bijdragen die te behouden voor de toekomst. Particuliere eigenaren van cultuurhistorische monumenten kunnen bij de stichting aankloppen voor financiële ondersteuning bij restauratiewerkzaamheden. Daarvoor kan contact worden gelegd met de voorzitter van de Stichting, Wouter Eecen, 0226-345 416, eecen@nederland.net.