SINT PANCRAS -In het Kerstweekend organiseert de Protestantse Gemeente te Sint Pancras een aantal vieringen in Kerkelijk Centrum de Regenboog, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.


Kerk op Schootviering – zaterdagmiddag 24 december 2022 om 15:30 uur
Op zaterdagmiddag 24 december 2022 is er eerst een Kerk op Schootviering met het thema “Kerstfeest voor iedereen”.
Het is een speciale viering voor peuters en kleuters waarin het Kerstverhaal in kindertaal is te zien en is vast te houden. Er wordt gezongen en samen muziek gemaakt, dus de kinderen kunnen hun instrumentjes meenemen.
Iedereen, van 0 tot 100 jaar, is van harte welkom om dit Kerstfeest mee te vieren. Het begint om 15:30 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur.

Wat is Kerk op Schoot?
Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. (https://kerkopschoot.nl)

Kerstnachtdienst – zaterdagavond 24 december 2022 om 22.00 uur
Op Kerstavond om 22.00 uur is er een Kerstnachtdienst met het thema ‘Levenslicht’. Voorganger is ds. H.J. Bijman. Er is samenzang met bekende kerstliederen. Een ensemble van Muziekvereniging Irene verleent muzikale medewerking. Ervaar op deze avond een stukje warmte en verbondenheid rondom de woorden over de geboorte van het Kindje Jezus.

Eerste Kerstdag – zondag 25 december 2022 om 10.00 uur
Op Kerstochtend wordt het feest van de geboorte van Jezus met de kinderen gevierd. Ook in deze dienst gaat ds. Bijman voor en er wordt een kort toneelstuk met Kerstthema opgevoerd.

Locatie: Kerkelijk Centrum de Regenboog
Adres: Bovenweg 91, Sint Pancras
Website: www.pgsp.nl / https://www.facebook.com/PGSintPancras/