De dit jaar vrijwel probleemloos verlopen Zuid-Scharwouder kermis houdt de gemoederen een week later nog steeds bezig. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente opgetreden tegen een buitenpodium waar een DJ draaide en tegen buitentaps. Zowel het podium als de buitentaps stonden volgens de burgemeester niet in de vergunning. Aan de andere kant stellen de horecaondernemers dat in ieder geval de buitentaps al zeker vier jaar worden gebruikt en in die zin dus niet nieuw zijn. 

De horecaondernemers maar ook de bezoekers van de kermis kijken terug op een fantastische kermis die vrijwel probleemloos is verlopen en kunnen de kritiek van de burgemeester dan ook niet plaatsen. "Een kermis volgens het boekje" noemt Jonathan Beukers, de uitbater van de Roode Leeuw  de afgelopen kermis. Desondanks spreekt de burgemeester uit dat de kritische grens overschreden is en hij kondigt een flinke evaluatie aan. De kermis had volgens de burgemeester veel weg van een festivalterrein. De benodigde vergunning die Beukers al in februari van dit jaar had aangevraagd werd pas op 10 september verstrekt en moest nog worden verbeterd zodat de uiteindelijke vergunning pas drie dagen voor de start van de kermis binnenkwam. Dit maakt het voor een ondernemers knap lastig om de kermis goed voor te bereiden.

Ook op de Social Media houdt deze kwestie de gemoederen flink bezig, menig kermisganger die een pracht feest heeft gehad begrijpt niets van alle commotie en tekent de inmiddels opgestarte petitie om de kermis in de huidige vorm te handhaven. Sommigen denken zelfs dat het voortbestaan van de kermis ter discussie staat. Dat zal volgens VVD fractievoorzitter Hans de Graaf niet aan de orde zijn. "Ik ben zelf op maandagavond naar de kermis geweest en het was weer een geweldig feest. Als je het hebt over sociale cohesie dan is de kermis daarvan toch wel het mooiste voorbeeld, deze eeuwenoude traditie moeten we koesteren. Het voortbestaan van de kermis staat voor de Graaf dan ook op geen enkele wijze ter discussie. "Bij dat voortbestaan hoort ook dat de horeca ondernemers de mogelijkheden hebben om het concept bij de tijd te houden en nieuwe elementen kunnen toevoegen, aldus de Graaf.De hele kwestie is wel reden om hierover zgn. artikel 40 vragen aan de portefeuillehouder te stellen. De VVD fractie wil deze graag beantwoord hebben in de raadsvergadering van 6 oktober as.
BRIEF AAN COLLEGE VAN BW

 

Betreft: Schriftelijke vragen (art. 40 RvO) verloop kermis Zuid-Scharwoude

Geacht college,

De fractie van de VVD heeft kennis genomen van diverse artikelen in de pers (zie bijlage) en op de Social Media mbt. door omwonenden ervaren overlast van de Zuid-Scharwouder kermis en de hierover ingediende klachten.

De fractie van de VVD heeft hierover de volgende vragen;

 1. Wat is de feitelijke situatie?

 2. Welke klachten zijn ingediend en waarover?

 3. Zijn de ingediende klachten representatief voor de wijze waarop de meeste omwonenden tegenover de jaarlijkse kermis staan?

 4. Is er tijdens de kermis door de gemeente actief gecontroleerd en bijgestuurd op basis van de vergunning of is er pas na indiening van de klachten handhavend opgetreden?

 5. Is er door horeca exploitanten afgeweken van de in de vergunning vastgelegde afspraken?

 6. Zo ja, op welke punten is afgeweken van het vergunde?

 7. Hoe is hier tegen opgetreden?

 8. Bent u het met de VVD eens dat er van de omwonenden tijdens de kermis een bepaalde mate van overlast moet worden geaccepteerd?

 9. Hoe moeten we de uitspraak van de burgemeester interpreteren zoals die in de Alkmaarse krant dd. 24 september, waarin werd geciteerd dat er kritische grenzen zijn overschreden en dat er een flinke evaluatie tegemoet kan worden gezien?

 10. Bent u bereid volgend jaar de discussie aan te gaan over de buitentaps en het buitenpodium                en te bezien of die in de vergunning zijn op te nemen?

 11. Kunt u aangeven waarom een op in februari aangevraagde vergunning pas op 10 september wordt afgegeven en een verbeterde versie pas op 17 september?

 12. Bent u net als de VVD fractie van mening dat afgifte van een vergunning op een dergelijke korte termijn, slechts drie dagen voor de kermis het voor de horeca ondernemers heel lastig maakt om de kermis op een goede en volgens de vergunning correcte manier voor te bereiden?

 13. Wat gaat u er aan doen om de vergunningverlening volgend jaar vlotter en beter te laten verlopen?

 14. Op welke wijze zijn de omwonenden betrokken bij het maken van afspraken met de horeca ondernemers?.

 15. Op welke wijze zijn de omwonenden betrokken bij de evaluatie van de kermis?

 16. Op de Social Media gaat de discussie over dit onderwerp inmiddels een geheel eigen leven leiden waarbij zelfs het voortbestaan van de kermis ter discussie staat. Gaat u ook de komende jaren medewerking verlenen aan dit oude volksfeest in de Koog dat al stamt uit de 14e eeuw maar in ieder geval al ruim drie eeuwen in de Koog plaatsvindt?


Wij verzoeken u om mondelinge beantwoording van deze art. 40 RvO vragen in de raadsvergadering van 6 oktober as.

Met vriendelijke groet,
namens de VVD fractie,

Hans de Graaf