Het eerder dit jaar uitgebrachte rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is aanleiding geweest voor GGD Hollands Noorden om een impuls te geven aan de samenwerking tussen de GGD en de verschillende kraamzorgorganisaties en verloskundigenpraktijken. Dit is gebeurd door het opstellen van samenwerkingsafspraken.

Zorg rondom zwangerschap en geboorte verder verbeteren
De GGD beschouwt het rapport van de Inspectie als een startpunt om de samenwerking tussen de verschillende partijen rondom zwangerschap en geboorte in de regio Noord-Holland Noord de komende jaren verder te verbeteren. De partijen onderschrijven vooral de (aanstaande) ouder centraal te zetten en te zorgen dat de ouder zo min mogelijk tegenstrijdige adviezen krijgt.

Welke organisaties doen mee?
Zowel grote als kleine kraamzorgaanbieders, zoals De Kraamvogel, Omring Kraamzorg Kraamzus, Kraamzorg Langedijk, Kraamburo 10 en Kraamzorg NH hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsafspraken met de GGD. De GGD is zeer erkentelijk dat ook de verloskundigen West-Friesland (overkoepelend samenwerkingsverband verloskundigen werkzaam in West-Friesland) en Verloskundigenpraktijk Langedijk inmiddels hun handtekening hebben gezet.

GGD ziet graag meer verloskundigenpraktijken aansluiten
Naast alle plannen die op dit moment al worden uitgerold met eerder genoemde organisaties ziet GGD Hollands Noorden ook graag dat andere verloskundigenpraktijken het belang van een goede onderlinge samenwerking inzien. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met mevrouw Paulien Ruiter, stafverpleegkundige GGD Hollands Noorden, op nummer 088 - 0100550.

http://www.ggdhn.nl