LANGEDIJK – De Burgerrekenkamer Langedijk uit in haar nieuwsbrief kritiek op de programmabegroting 2015 van gemeente Langedijk. Zij geven aan dat de begroting bewust vaag is gehouden en vol staat met onjuistheden.

Voormalig registeraccountant Piet van der Stolk heeft de begroting kritisch bekeken en kwam tot de ontdekking dat de financiële positie van Langedijk te rooskleurig en onjuist weergeven wordt. “Er is feitelijk sprake van een tekort op de begroting en met creatief boekhouden wordt de zwaar negatieve financiële positie van de gemeente onder de pet gehouden. De vermindering van het aantal FTE’s wordt bewust gemanipuleerd. Verschuiving van werkzaamheden naar andere instellingen, met overdracht van personeel, wordt als bezuiniging aangemerkt, terwijl het bij die andere instelling juist duurder wordt”, aldus de Burgerrekenkamer Langedijk.
Van der Stolk geeft verder aan dat er geen structuur in de begroting zit en dat deze niet transparant is. “De begroting is geschreven voor eigen gebruik door het ambtelijk apparaat, maar niet voor een andere lezer. Het gemiddelde raadslid zal hier weinig tot niets van snappen. Er worden vage toelichtingen en omschrijvingen gebruikt.”
De conclusie van De Burgerrekenkamer is zorgwekkend: “Met kunst en vliegwerk wordt een geruststellend plaatje voorgeschoteld, maar in feite lijkt de gemeente al failliet. De lezer wordt doelbewust om de tuin geleid. Ons is niet duidelijk waar de gemeente het geld vandaan gaat halen om de zaak overeind te houden. Echte bezuinigingen hebben wij niet gezien, wel het afschuiven van lasten op de burgers.”