De nieuwe subsidiebeleidsregels voor de activiteitensubsidie van de gemeente Langedijk zijn vastgesteld. Dat heeft het college van BW dinsdag 30 juni besloten. Langedijker organisaties kunnen in 2016 met activiteiten, die bijdragen aan de Langedijker maatschappelijke doelen, in aanmerking komen voor subsidie.

Maatschappelijke doelen

‘Bijdragen aan maatschappelijke doelen’, zo luidt het credo van het nieuwe subsidiebeleid. “Dat betekent een omslag in de wijze van subsidiering”,  licht wethouder Bert Fintelman toe. “Omdat er nu wordt gekeken naar de output van een activiteit in plaats van naar de instandhouding van organisaties. En alleen als de betreffende organisatie de begroting van de activiteit zelf niet rond krijgt, kan zij tot een maximum van € 5.000 per activiteit voor subsidie in aanmerking komen. Daarbij beloont de gemeente organisaties die zich richten op kwetsbare groepen of organisaties die energie steken in samenwerking, extra maatschappelijke doelen of innovatie. Zij krijgen voorrang in de volgorde van behandeling. Want let op: het subsidiebudget is beperkt, dus hiervoor geldt letterlijk op is op. Maar de toets op de volgorde van binnenkomst is hierbij niet (meer) aan de orde.”

Nieuwe manier

Deze nieuwe manier van denken geldt voor zowel de gemeente als voor de subsidieaanvragers. Daarom biedt de gemeente de aanvragers hierin ondersteuning bij het indienen van een subsidieaanvraag. Om iedereen bovendien voldoende tijd te bieden om in te kunnen spelen op de nieuwe regels, is de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen 1 oktober 2015. Een helder en praktisch aanvraagformulier is een ander middel om aanvragers te faciliteren. Verder wil gemeente Langedijk de kwaliteit van de (uitvoering van de) beleidsregels waarborgen door een interne subsidiecommissie, die de aanvragen gaat toetsen. Bovendien plant de gemeente over een jaar een eerste evaluatie van de subsidiebeleidsregels.

Voortraject

In december 2013 zijn de maatschappelijke doelen vastgesteld. Daarop volgde het Subsidiebeleidskader, waarin de kaders voor het verstrekken van subsidies werden gegeven. Nu zijn de concrete uitvoeringsregels gereed. Op 15 juni was er een informatieavond voor belanghebbenden van dit nieuwe subsidiebeleid. De klankbordgroep, samengesteld vanuit de gemeenteraad, heeft gedurende de totstandkoming van de subsidieregels meegedacht.