LANGEDIJK - Er is een breed scala aan activiteiten en projecten die het waterrijke karakter van Langedijk versterken.

Het college voorziet dat voor het regisseren en het realiseren van projecten middelen nodig zijn. Het college maakt een bedrag vrij om de projecten die tijdens watertafels en een dorpsgesprek zijn verzameld, verder uit te werken.

Op korte termijn wordt uitvoering gegeven aan projecten die onderdeel zijn van het collegeprogramma. Het gaat daarbij om de doorvaarbaarheid Achterburggracht Noord-Scharwoude, revitalisatie van het Havengebied Broek op Langedijk en het verbinden van de vaarroute noordelijk om Sint Pancras. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) dat de raad bij de begroting wordt aangeboden.

Op lange termijn

Vanuit inwoners, ondernemers en organisaties zijn tijdens een aantal bijeenkomsten in de loop van dit jaar vele ideeën en suggesties aangedragen die het waterrijke karakter van Langedijk versterken. Deze zijn verzameld op een projecten- en activiteitenlijst. De projecten worden verder beschreven en uitgewerkt om in een later stadium in afstemming met college en raad tot uitvoering te kunnen worden gebracht.