De coalitie van Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA heeft de kiezers beloofd de OZB niet te verhogen maar komt geld tekort. Daarom wordt nu voor een heffing op ondergrondse leidingen voor gas, electra en water gekozen, een zgn. precarioheffing. Die wordt, verhoogd met 21% BTW,  geheel doorberekend aan de gebruikers. Per Langedijker huishouden bedraagt dat € 210. Burgers worden niet geïnformeerd over deze verhoging van hun energierekening. Daarom noemt de Burgerrekenkamer het een sluikbelasting. De Burgerrekenkamer sprak met deskundigen van netwerkbeheerder Liander, waterleidingbedrijf PWN en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).


 

Precarioheffing is onredelijk, ondoelmatig, niet transparant en ongewenst

Sommige gemeenten heffen precario. Het staat iedere gemeente vrij en er is geen limiet aan het tarief. Netwerkbeheerder Liander (gas en electra) spreidt de kosten over alle afnemers in zijn verzorgingsgebied. Momenteel is dat € 20 per afnemer. Maar als alle gemeenten gaan heffen en iedereen rekent het hoogste tarief dan kan dit zomaar oplopen tot wel € 250 per jaar. Waterleidingbedrijf PWN moet al rechtszaken voeren met gemeenten die oude afspraken verbreken. Burgers draaien ook hier voor de kosten op. Langedijk reserveert € 2,3 miljoen voor dit soort  ‘’introductiekosten’’ voor de jaren 2015-2017. Dat is meer dan de heffing de eerste jaren opbrengt.Als een gemeente precario aan het nutsbedrijf berekent wordt dat belast met 21% BTW. Die wordt afgedragen aan het rijk en is niet terug te vorderen. Voor iedere euro precario die de gemeente ontvangt moet de burger dus € 1,21 betalen.  Als de gemeente de OZB verhoogt (de normale bron om inkomsten te verhogen) wordt dat niet met BTW belast. De coalitie heeft de inwoners van Langedijk beloofd de OZB niet te verhogen en wil ze daarom nu extra laten bloeden met maar liefst 21% opslag.In de afrekening van het nutsbedrijf zal een verbruiker nooit zien voor hoeveel precario hij wordt aangeslagen. Precario blijft ook buiten de berekening van de gemeentelijke woonlasten. Daardoor kan de gemeente zich mooier voordoen dan hij is.

 

Wat kunnen de burgers er aan doen?

Iedere burger zou de politieke partij van zijn keuze bij de raadsverkiezingen in 2014 een mailtje kunnen sturen en zijn ongenoegen uiten. Nadat de coalitie de Langedijkers al met een extra last van € 5 miljoen heeft opgezadeld omdat de grondprijzen omlaag moesten worden er nu opnieuw trucs uitgehaald om de lasten ongemerkt te verhogen. ‘’Lasten verhogen is al erg genoeg, maar doe er dan niet geheimzinnig over’’ aldus Bart Muurling, oprichter van de Burgerrekenkamer Langedijk.