Tien inwoners van Langedijk hebben op dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving gekregen. Burgemeester Cornelisse reikte de lintjes namens de Koning uit.


De uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van ‘Koningsdag’ vond ook dit jaar weer plaats in De Binding. Naast familie en vrienden van de tien decorandi waren bij deze gelegenheid ook oud-gedecoreerden uitgenodigd. Alle gedecoreerden (hieronder in alfabetische volgorde weergegeven) worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.W. (Jan Willem) Gunnink (64) ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn diverse vrijwillige activiteiten, waaronder die op het terrein van het kerkelijk leven. Tussen 1981 en 2012 was hij gedurende vijf periodes lid van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Broek op Langedijk en omstreken. Hij verricht huis- en ziekenbezoeken bij kerkleden, leest met regelmaat de preek voor en is lid van de beroepingscommissie. Sinds 2010 is de heer Gunnink als voorzitter actief bij ‘Hart voor Heerhugowaard’. Doel van dit project, waarvan hij mee-oprichter was, was de stichting van een kerkgemeenschap in een nieuwe wijk in Heerhugowaard. Het doel is inmiddels gerealiseerd. Tussen de jaren 2000 en 2007 was de heer Gunnink voorzitter van de Kiesvereniging ChristenUnie Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en sinds 2007 is hij secretaris en interim-voorzitter van de ChristenUnie Langedijk. De heer Gunnink is sinds 2013 vrijwilliger bij de Dorcaswinkel in Broek op Langedijk.

De heer G. (Ger) Kalverdijk (85) heeft altijd in Langedijk gewoond, maar woont inmiddels in Alkmaar. Hij krijgt de onderscheiding opgespeld voor zijn decennialange inzet voor de Stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht (COOG). Van deze stichting was hij oprichter, voorzitter, secretaris en bestuurslid. De stichting werkte samen met historische en archeologische verenigingen. Onder leiding van de heer Kalverdijk is de stichting begonnen met het uitzoeken van de water- en veldnamen en de bijbehorende geschiedenis van de regio. Alle uitgezochte namen zijn op een overzichtelijke manier met uitgebreide informatie in boekvorm opgeschreven en uitgegeven. Vanaf 2005 is de heer Kalverdijk voorzitter (tot 2013) en bestuurslid (vanaf 2013) van de Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (RAG). Namens deze stichting had de heer Kalverdijk zitting in de Erfgoedcommissie van de gemeente Langedijk. Hij heeft vanuit beide functies een wezenlijke bijdrage geleverd aan het behoud en de bescherming van het archeologisch bodemarchief in het Geestmerambacht in het algemeen en in de gemeente Langedijk in het bijzonder.

De heer J.M. (Jan) Klos (77) zet zich sinds 1960 in als vrijwilliger bij Sportvereniging (S.V.) Vrone. Daar was hij tot 1978 penningmeester. In 1979 was hij vrijwilliger bij de bouw van de tribune, de kleedkamers en de kantine. Gedurende tien jaar was hij lid van de kantinecommissie. Sinds 1965 is hij lid van de Onderhoudscommissie. De afgelopen ruim dertig jaar haalt hij oud papier op voor de scholen in Sint Pancras. Tijdens de uitzending van zijn zoon naar Bosnië zette de heer Klos zich in voor het Thuisplatform. Hij verrichte bouwwerkzaamheden bij de kinderboerderij in Sint Pancras en hij was vrijwilliger bij de Ronde van Sint Pancras.

De heer A. (Albert) Merse (72) krijgt de koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet op het gebied van sport. Sinds 1980 is hij actief bij Sportvereniging (S.V.) Vrone. In de periode 1980 tot 1995 was hij scheidsrechter in de A-klasse. Van 1995 tot 2010 onderhield hij als consul contacten met trainers en begeleiders. Sinds 1995 is hij lid van de Onderhoudscommissie en sinds 2005 houdt de heer Merse het standenbord voor de twee selectie-elftallen bij.

De heer A. (Bert) Rootmensen (60) is actief op het terrein van muziek. Van 1980 tot 2008 was hij dirigent en componist van interkerkelijk koor Columba in Broek op Langedijk. Sinds 1986 is hij cantor, organist, en dirigent van de Gereformeerde kerk Broek op Langedijk. Deze functies oefende hij ook uit bij o.a. de Vrijheidskerk en de Kapelkerk aan de Laat te Alkmaar. Sinds 2005 is hij tevens dirigent en begeleider in Langedijk. Hij verzorgt onder andere met een dubbelkwartet een muzikale bijdrage bij herinneringsbijeenkomsten in Hospice Alkmaar, bij de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Langedijk en bij Goede Vrijdagen en Taizévieringen. In de periode 2012-12014 was hij componist en begeleider van ‘Java The Musical’ in Broek op Langedijk. Deze musical had tot doel geld op te halen voor twee hulprojecten op Java en om de onderlinge banden tussen kerkelijke en burgerlijke gemeenteleden te bevorderen.

De heer L.J.J. (Louis) Timmermans (70) was 25 jaar lang voorzitter van de personeelsvereniging en initiator en hoofdredacteur van het personeelsblad van het bedrijf waar hij werkte, Smilde Bakery. Van 1985 tot 1991 was hij bestuurslid en voorzitter van de jeugdcommissie van Tennisclub Langedijk. Daarnaast was hij medeorganisator van de clubweekenden en de toernooien. Daarna werd hij voorzitter van de Kegelclub de Woodpeckers in Alkmaar. Sinds 2008 is de heer Timmermans adviseur en vrijwilliger van Stichting Programma Uitzending Managers Netherlands (PUM). Deze stichting zendt vakspecialisten naar mkb’s in ontwikkelingslanden die assistentie vragen om hun bedrijfsvoering te verbeteren. De heer Timmermans nam deel aan circa veertig missies. Ook was hij een aantal jaren bestuurslid en voorzitter van de programmacommissie van de KwaliteitsKring Nederland. Dit is een netwerkorganisatie op het terrein van management. Hier was de heer Timmermans verantwoordelijk voor de coördinatie van themabijeenkomsten.

De heer J. (Jan) Vaartjes (60) heeft zich lange tijd ingezet op het terrein van sport. Sinds 1977 is hij algemeen bestuurslid, waarvan 15 jaar als voorzitter, van de Kolfvereniging Onder Vrienden in Oudkarspel. Hij geeft daar ook trainingen. In de periode 1988 tot 2008 was hij kantinecoördinator en voorzitter (2004-2008) van voetbalvereniging DTS in Oudkarspel. Sinds 2010 is de heer Vaartjes ontwikkelaar en initiator van kolfbanen in Noord-Holland en Friesland. Hij zet zich in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Kolf Bond in voor het uitbreiden van het aantal kolfbanen en het aantal verenigingen. Hij promoot de sport en gaat op zoek naar geschikte locaties voor de aanleg van nieuwe banen. Tevens helpt hij bij het aanleggen van de banen.

Mevrouw E.G. (Liesbeth) Veldhuizen (71) is sinds 1977 betrokken bij Creativiteitscentrum Atelier 6, waarvan zij medeoprichter was. Sinds die tijd is ze vrijwilliger. Van 1997 tot 2006 en sinds 2008 is zij secretaris. Sinds 2008 is zij coördinator van de diverse activiteiten van Atelier 6. In de periode 2000 tot 2008 ondersteunde mevrouw Veldhuizen politieke vluchtelingen uit Afghanistan bij het invullen van papieren, brieven schrijven, contacten onderhouden met advocaten en dergelijke. Ook gaf zij privé-taalles aan kinderen van deze vluchtelingen en nam zij de kinderen, van wie de ouders dat niet konden betalen, mee voor uitjes.

De heer J. (Joop) Vermeer (79) zet zich sinds 1975 in voor de Hervormde Gemeente, nu PKN-gemeente, in Sint Pancras. Tot 1983 was hij lid van de Kerkenraad van de Witte Kerk en tevens voorzitter van de Diaconie. Sinds 1980 houdt hij het archief bij en sinds 2005 vervoert hij kerkleden naar de eredienst op zondag. Sinds 1990 is de heer Vermeer voorzitter van de Stichting Orgelzaal Booy. Van deze stichting is hij ook medeoprichter geweest. Door ouderdom en ziekte van de eigenaar van de orgelzaal was het orgel ontstemd en de zaal niet meer te gebruiken voor concerten. De heer Vermeer heeft in vele opzichten een bijdrage geleverd aan de professionalisering van de zaal. Zo wist hij de financiering rond te krijgen voor de bouw van een foyer aan de orgelzaal en was hij praktisch bij de bouw betrokken. Ook op ander vlak was hij jarenlang vrijwilliger: van het jaar 2000 tot 2012 verleende hij mantelzorg aan twee personen.

De heer T.C. (Theo) de Wit (81) was van 1980 tot 2015 vrijwilliger bij Sportvereniging (S.V.) Vrone in Sint Pancras. Hij was in die periode leider en coördinator van de onderhoudscommissie. Hij was aanspreekpunt bij calamiteiten en regelde al het onderhoud aan de verwarming en de afvoer van het rioolwater. Vanaf 2005 coördineerde hij daarbij ook het onderhoudsteam bij het snoeien. Tevens verzorgde de heer De Wit de verlichting op het handbalveld en installeerde daar tussen 2012 en 2015 LED-lampen.