Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg in de loop van mei in gebruik. Het gaat bij de eerste vluchtelingen die worden verwacht om een gemêleerde groep met gezinnen, samenreizenden en alleenstaanden. Voor de opvang van de vluchtelingen is door het COA samen met de gemeente Alkmaar en politie een veiligheidsplan opgesteld.

In het veiligheidsplan, dat vandaag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, staat wie waar voor verantwoordelijk is, welke maatregelen er getroffen zijn om incidenten te voorkomen en wat er bij eventuele incidenten en calamiteiten moet gebeuren. Het gaat in het plan zowel om de veiligheid van de omwonenden, medewerkers van bedrijven, leerlingen van scholen en leden van verenigingen, als om die van de bewoners en het personeel van de tijdelijke opvang zelf. Omliggende bedrijven, omwonenden en verenigingen in de directe omgeving van de Robonsbosweg hebben voor het veiligheidsplan input geleverd.

Het door het college vastgestelde veiligheidsplan is te vinden op www.alkmaar.nl/asielzoekers

Verantwoordelijk Wethouder Pieter Dijkman (VVD) is blij met het veiligheidsplan: “Met het plan en de afspraken die we daarin met omliggende bedrijven, verenigingen, scholen en instellingen hebben gemaakt en met wat ik onlangs bij een bezichtiging van het complex heb gezien, zijn alle mogelijke maatregelen genomen”.