NOORD-SCHARWOUDE - De Kiezel, centrum voor tandheelkunde in Noord- Scharwoude, mag zich een lieve tandarts noemen. De gebitsspecialist ontving onlangs het bijzondere keurmerk De Lieve Tandarts. Het bemiddelingsplatform heeft als doel iedereen in Nederland weer naar de tandarts te laten gaan. Praktijken ontvangen het keurmerk als bevestiging van de persoonlijke aandacht voor en intensieve begeleiding van patiënten, in het bijzonder angstpatiënten en kinderen. “Bij een lieve tandarts draait het om de mens, niet om de patiënt. Als praktijk passen we ons aan, aan de wensen van de mens. Zonder goede zorg uit het oog te verliezen”, vertelt praktijkeigenaar Jos Deurloo.

De Kiezel, centrum voor tandheelkunde huist in een modern pand met vier behandelkamers, waarin de vertrouwde, persoonlijke sfeer duidelijk voelbaar is. De praktijk, sinds 1978 in Langedijk gevestigd, heeft met name de laatste jaren een grote groei doorgemaakt. “Dat is onder meer het resultaat van verschillende samenwerkingen en de verwijsfunctie op het gebied van implantologie”, vertelt Deurloo, gespecialiseerd in de (tandheelkundige) implantoloog NVOI en tandarts. “Met name reconstructieve tandheelkunde speelt een grote rol binnen de praktijk. We herstellen wat verloren is gegaan en maken de vorm en functie weer in orde. Van noodzakelijke tandheelkunde - het moeten - naar wenselijke tandheelkunde - het wíllen.”

Vertrouwensband
De Kiezel houdt rekening met alle patiënten. Daarom is de praktijk op dinsdag en donderdag extra lang geopend van 07.00 tot 21.00 uur. “Een uitkomst, voor patiënten en de medewerkers. Een andere ontwikkeling is dat binnen de praktijk de assistentes een belangrijke, leidende rol spelen. Die betrokkenheid zorgt voor een vertrouwensband en een breed gedragen plan van aanpak. Wat we ook doen op tandheelkundig gebied, alles gaat in overleg met de patiënt. Zonder uitzondering. We werken namelijk niet met patiënten, maar met mensen. En iedereen verdient een zo goed mogelijke en de best passende oplossing voor een tandheelkundig probleem.”

“Ook al doen we soms vervelende dingen, we stellen alles op alles om mensen een prettig gevoel te geven. Iedereen voelt zich op z’n gemak en heeft zeggenschap. We herkennen en erkennen onze bezoekers. Ons team is dusdanig ervaren en geschoold, dat we mensen met angst in een ontspannen sfeer zo goed mogelijk helpen. Het fenomeen ‘naar de tandarts moeten’, heerst hier niet. We ontvangen mensen, jong en oud, die naar de tandarts willen. Kinderen stappen van jongs af aan graag in de stoel en krijgen op speelse wijze advies van preventieassistentes over poetsen en mondgezondheid. Zo maken we van iets spannends, iets leuks!”

Over het keurmerk De Lieve Tandarts
Het is de missie van bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts om heel Nederland weer naar de tandarts te helpen. Uit onderzoek is gebleken dat 3,5 miljoen mensen in Nederland niet of zelden naar de tandarts gaan. Landelijk verbindt De Lieve Tandarts tandartsmijders en lieve tandartsen, onder meer door lieve tandartsen op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij iedereen die wegens angst of om praktische redenen niet (meer) regelmatig naar de tandarts gaat. Via www.delievetandarts.nl vinden mensen een lieve tandarts in hun omgeving en wordt ook overstappen gratis geregeld.