NOORD-HOLLAND NOORD -

Wat doet Parlan?
Parlan Jeugdhulp biedt hulp aan kinderen en jongeren bij wie het opgroeien niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld wanneer opvoedproblemen een rol spelen. De jeugdhulporganisatie is vooral werkzaam in Noord-Holland Noord en biedt jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling aan ruim zesduizend kinderen, jongeren en gezinnen.

Baan vinden en houden
Onderdeel van de hulpverlening van Parlan is het programma Voor-Werk, waarin jongeren tussen de 16 en 23 met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen om de draad weer op te pakken. Voor-Werk is in 2015 geïntroduceerd en richt zich specifiek op arbeidstoeleiding. Projectleider Voor-Werk Paul Kok: ‘Het doel van dit programma is het vergroten van de kracht van onze jongeren om ze zo te helpen om een baan of andere dagbesteding te vinden én -heel belangrijk- te behouden.’

Persoonlijke begeleiding
‘Iedere jongere volgt een eigen programma en doet in een veilige omgeving werkervaring op. De nadruk ligt in eerste instantie op heel basale zaken als op tijd komen, afspraken maken en nakomen, klusjes doen en samenwerken. In dagelijkse sportactiviteiten leren jongeren rekening te houden met anderen, door te zetten en zich aan de regels te houden. Deze activiteiten dragen bij aan zelfvertrouwen, zelfoplossend vermogen en het verminderen van angstige en depressieve gevoelens. Iedere deelnemer heeft een eigen trajectbegeleider voor persoonlijke begeleiding van instroom tot uitstroom en ook daarna.’

Zelf keuzes maken
‘Voor-Werk is bedoeld voor jongeren die langdurig thuis zitten, niet weten wat ze willen en moeite hebben met het nakomen van afspraken. Ook het uitvoeren van een opdracht van een onderwijzer, collega of leidinggevende kan voor hen moeilijk zijn. Daarom steken we aan het begin van het traject laag in. Belangrijk is dat de jongere ritme krijgt en zo weer plezier ondervindt in het invullen van hun dag. De jongeren moeten daar zelf een keuze in kunnen maken. Juist daarom bieden wij diverse werkervaringsplekken. Denk aan hout- of metaalbewerking, horeca, verzorging en detailhandel. Zo proberen we eerst de verbinding te maken en vanuit daar uit te bouwen. Op dit moment zijn we bezig met het openen van een winkel in Middenwaard. In deze winkel kunnen onze jongeren ook ervaring opdoen in de praktijk. Zo komen ze steeds dichter bij een eigen plek op de arbeidsmarkt.’

‘Ook wanneer jongeren uit de bocht schieten blijven ze welkom. Ongewenst gedrag is voor ons nooit aanleiding om het hulptraject te stoppen. Dat vraagt veel van onze medewerkers, maar zij weten dat volhouden loont: driekwart van onze jongeren gaat na het Voor-Werk-traject weer terug naar school of vindt een vaste baan.’

Danique van Breugel (sinds augustus 2017 cliënt bij Voor-Werk)
‘Als je moeite hebt met werken of naar school gaan is Voor-Werk de beste plek waar je heen kunt gaan. Je leert daar van alles zoals houtbewerking, meubels maken, sport, horeca, onderwijs en je kunt werken aan persoonlijke leerdoelen. Iedere dag mag je zelf kiezen wat je die dag graag zou willen doen, hierdoor blijf ik gemotiveerd om naar Voor-Werk te komen. Voor mezelf ben ik er achter gekomen dat ik werken in de horeca het leukste vind en ik wil straks graag in een restaurant gaan werken. Ik ben nu samen met mijn coach van Voor-Werk op zoek naar een leuke stageplek.’

www.parlan.nl