De provincie Noord-Holland heeft in totaal ruim 4,9 miljoen euro subsidie verleend voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. Het gaat om rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn of worden.


Van de 38 gehonoreerde aanvragen gaat het in 15 gevallen om subsidie voor een restauratie van een kerk. Ook is er subsidie voor de restauratie van NDSM-werf scheepsbouwloods (750.000 euro) en voormalig Maison de Bonneterie in Amsterdam (80.000). Staatsbosbeheer heeft 3 subsidies gekregen voor diverse restauratiewerkzaamheden op landgoed Elswout.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming gecombineerd worden.

Behoud belangrijk


De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. In groter verband dragen de restauratie- en herbestemmingen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in onze provincie en ze zijn van betekenis voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.

Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.