De Motorclub was voorheen gevestigd in Obdam alwaar hun onderkomen door brandstichting geheel is afgebrand. Ze hebben een nieuw onderkomen gevonden op bedrijventerrein Zuiderdel.

Burgemeester Cornelisse is niet gelukkig met deze situatie "die wil ik niet in mijn gemeente hebben" Het is bekend van deze clubs dat ze zich nergens wat van aantrekken.

Op 1 Februari j.l is het clubhuis van de Expendables volledig afgebrand in Obdam. Of het clubhuis in strijd is met het bestemmingsplan wordt nu onderzocht.