LANGEDIJK - Het Museum BroekerVeiling heeft weer een belangrijke stap gemaakt richting een duurzamere toekomst. Museumdirecteur Ron Karels en Petra Bijvoet, projectmanager TerraTechnica hebben een convenant ondertekend waarbij ze hebben afgesproken zich in te zetten voor een duurzame samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energie technologie.

TerraTechnica richt zich op onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energie technologie. Het is een krachtenbundeling van onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap, met een overheid die stimuleert en zorgt voor verbinding. Met onderzoeks- en onderwijsinstellingen die kennis delen en bedrijven die participeren in het onderwijs en onderzoek.

In het convenant dat is ondertekend is afgesproken onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en daarbij de sterke punten en ontwikkelingen in de regio te benutten. “Hiermee wordt de regionale innovatiekracht versterkt, een impuls gegeven aan de werkgelegenheid en kunnen nieuwe business modellen worden ontwikkeld voor de aanpak van de Global Challenges”, aldus Petra Bijvoet.

Het museum is de afgelopen periode al volop in beweging. Via crowdfunding worden zonnepanelen geplaatst en is een groot gedeelte van de verlichting omgezet naar LED verlichting. Momenteel varen er 8 fluisterboten en 1 akkerschuit elektrisch. Daarnaast wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om de rondvaartboten elektrisch te maken.

Met de energie die uit de zonnepanelen gewonnen wordt, zullen dan de verschillende elektrische vaartuigen opgeladen worden. Een mooie duurzame ontwikkeling die het milieu en het Rijk der Duizend Eilanden ten goede komt. “Zo profiteren de 60.000 bezoekers, die het museum jaarlijks bezoeken, van een stille vaartocht en genieten de inwoners van Langedijk van meer rust, schonere lucht en behoud van ons mooie gebied” zegt museumdirecteur Ron Karels.