De provincie Noord-Holland heeft een negatief zwemadvies ingesteld voor de zwembaai 8-Nauertogt in Geestmerambacht. In het water is namelijk bacteriologische overschrijding geconstateerd.
De provincie heeft daarom, mede op advies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, besloten een negatief zwemadvies in te stellen. Op het strand worden borden geplaatst. Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die plek slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden.

Let op het bord
De provincie adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

Blijf op de hoogte!
De provincie geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op Zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon (0800-9986734 FREE). De provincie Noord-Holland geeft actuele informatie over negatieve zwemadviezen en zwemverboden ook door via Twitter.