Op woensdag 2 december is er in het gebouw van Veldzorg de overeenkomst getekend tussen Staatbosbeheer en St. Veldzorg, waarbij St. Veldzorg opnieuw het mandaat krijgt om tien jaar lang het Landschapsreservaat Oosterdel te beheren.

Voordat de overeenkomst getekend werd, waren er een paar korte toespraken.

Voorzitter Jan Stam van St. Veldzorg vertelde dat in 2005 er nog alleen maar ideeen waren. Nu tien jaar later is er veel gerealiseerd. Een prachtig gebouw, mensen die werkzaam zijn op de eilanden. St. Veldzorg is best trots op wat zij bereikt hebben. De focus voor de volgende jaren is gericht op individuele eilanden in het Oosterdelgebied.

Er moet een andere manier geteeld worden op de eilanden. 1 meter uit de kant mogen gewassen geplant gaan worden, niet vlak op de kant, want de oever van een eiland moet beschermd worden.

Vervolgens vertelde mevrouw Riena Tienkamp (Directie SBB-NH) dat er goede onderhandelingen zijn geweest tussen St. Veldzorg en Staatsbosbeheer. Veldzorg heeft een goed resultaat behaald en de inzet is goed. Staatbosbeheer kan dit zelf niet zo goed. Het oosterdelgebied is in goede handen bij St. Veldzorg en mevrouw Tienkamp sprak vertrouwen uit dat het gebied nog mooier zal worden.

Wethouder Beers vertegenwoordigde het College van B W van Langedijk (wethouder Nieuwenhuizen was verhinderd vanwege ziekte). Hij was blij om aanwezig te zijn, bij de ondertekening van de overeenkomst. Het Oosterdelgebied  is een uniek gebied en heeft voldoende uitstraling en uitdaging om ook recreatie in dit gebied een kans te bieden.

Nu vaart de boot van Museum BroekerVeiling rond en kunnen mensen het eerstelingenpad lopen om het Oosterdelgebied te ontdekken. Misschien komen er nog andere mogelijkheden in de toekomst. Wethouder Beers wenste Veldzorg veel plezier toe. Tien jaar is niet niks. Over 10 jaar verwacht hij dat het Oosterdelgebied nog meer meerwaarde zal hebben. Hij bedankte tenslotte het bestuur van St. Veldzorg voor alle inspanningen die verricht zijn.Vervolgens werd de overeenkomst ondertekend door Jan Stam en Jac Vogels namens St. Veldzorg, door mevrouw Riena Tienkamp namens Staatsbosbeheer en door wethouder Beers. Gemeente Langedijk is geen partner bij deze overeenkomst, maar wel getuige.Als laatste werd er getoost met een glas Langedijker Bubbels van Wijndomein de Koen.Bron: Lief Langedijk