LANGEDIJK - In het Oosterdelgebied is in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kwaliteit en veiligheid van de bomen (VTA-inspectie). Uit dit onderzoek is gebleken dat verspreid over het hele gebied 149 bomen ziek of dood zijn.

Gemeente Langedijk wil het bomenbestand in het Oosterdelgebied graag gezond houden. Wij willen daarom deze zieke en dode bomen zo snel mogelijk kappen. Het gaat in dit geval om een noodkap. Bij zware wind is het mogelijk dat de bomen omvallen en daarom moeten de bomen zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarvoor heeft de gemeente voor dit jaar nog budget ingeraamd. Voor het kappen van bomen in dit gebied moet een kapvergunning worden aangevraagd. Maar omdat de meeste bomen dood zijn - en zo wie zo gekapt moeten worden – en de veiligheid van het gebied in het geding is, volstaan wij nu met het plaatsen van deze melding.