Noord-Hollands gedeputeerde Elisabeth Post (mobiliteit en financiën) onthulde op 27 november het eerste bouwbord van de N23 Westfrisiaweg. Hiermee markeerde zij de officiële start van de werkzaamheden aan de dwarsverbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, die de provincie Noord-Holland de komende jaren realiseert.

Jaren van praten, plannen maken en voorbereiden, leidden tot het moment waarop de officiële start van het werk aan de N23 Westfrisiaweg gemarkeerd werd. Gedeputeerde Elisabeth Post onthulde met een ouderwetse dragline (symbool voor de historie van het project) het eerste (nieuwe) bouwbord voor de N23 Westfrisiaweg.

Achtergrond
De provincie Noord-Holland zorgt met haar partners voor een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, de N23 Westfrisiaweg. De verbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid. Bouwbedrijf Heijmans voert het werk uit.

Meer informatie?
Wilt u zich een beeld vormen van de N23 Westfrisiaweg? Of meer weten over de ontwikkelingen? Kijkt u dan op de websitewww.n23westfrisiaweg.nl. Ook kunt u zich via deze website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.