Op dinsdag 15 september opende wethouder Bert Fintelman de vernieuwde Oostelijke Randweg. In ruim drie weken zijn de asfaltwerkzaamheden op de Oostelijke Randweg en Langebalkweg gerealiseerd. “Er is op een ongekend snelle manier gewerkt door extra lange werkdagen van de aannemer en onze toezichthouders”, vertelt wethouder Bert Fintelm an. De weg is nu weer open voor het verkeer.

Op 24 augustus startten de werkzaamheden aan de Oostelijke Randweg. De weg was drie weken afgesloten. Rotonde Potjesdam bleef gedurende de werkzaamheden wel open voor bestemmingsverkeer. Fintelman: “Dit zorgde voor behoorlijke verkeershinder, maar het was noodzakelijk om de werkzaamheden goed en zorgvuldig te kunnen oppakken. Ondanks de regen, die zorgde voor vertraging in de werkzaamheden, is het gelukt om de werkzaamheden binnen een maand te voltooien.”

In de eerste fase is de Oostelijke Randweg van nieuw asfalt voorzien. In fase twee werd de Langebalkweg aangepakt. Bij de wegversmallingen werd het asfalt vervangen en direct daarna is de rotonde Langebalkweg-Oostelijke Randweg opnieuw geasfalteerd. Fintelman: “De aannemer heeft de rotonde Langebalkweg in vier werkdagen, inclusief een zaterdag, weten af te ronden.”

De gemeente bedankt omwonenden voor hun begrip voor de situatie. “Dit werk brengt toch transport, omleidingen en geluid met zich mee”, vertelt de wethouder. “Mensen reageerden positief en waren al snel enthousiast over de resultaten. Er zijn geen klachten vanuit de omgeving ontvangen. Dit is een compliment richting de aannemer, maar zeker ook richting de omwonenden en mensen die altijd van de weg gebruik maken.”

De komende dagen zal de aannemer afrondende werkzaamheden verrichten langs de weg, zoals het aanbrengen van markeringen. Autoverkeer kan tijdens deze werkzaamheden gewoon gebruik

maken van de nieuwe weg.