Noord-Holland - Op woensdag 31 december kunnen inwoners binnen het werkgebied van de Politie Noord-Holland tussen 10:00 uur en 18:00 vuurwerkoverlast ook via Twitter melden. Politie biedt hiermee aan burgers die overlast van vuurwerk ervaren, een extra contactmogelijkheid. Politie zet hiermee ook sociale media in om te voorkomen dat er zich gevaarlijke situaties voordoen en ongelukken gebeuren.

Verkorte afsteektijden vuurwerk


Tijdens aankomende jaarwisseling gelden er voor het eerst andere afsteektijden van vuurwerk. Het is op oudejaarsdag nu slechts toegestaan vuurwerk af te steken vanaf woensdag 31 december van 18:00 uur tot donderdag 1 januari 02:00 uur. Voorheen was dit vanaf 10 uur s morgens. Het verkorten van de afsteektijd moet ervoor zorgen dat de overlast die mensen en dieren ervaren van vuurwerk overdag wordt verminderd.

Werkwijze melden via Twitter


Het melden van vuurwerkoverlast via Twitter kan op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur gedaan worden door mensen die overlast van vuurwerk ervaren in het gehele werkgebied van politie Noord-Holland, in zowel district Kennemerland, Noord-Holland Noord als Zaanstreek-Waterland.



Vuurwerkoverlast kan gemeld worden door een tweet te sturen met de hashtag #vwlast****, met op de plaats van de vier sterretjes dan de vier cijfers van de postcode waar de overlast wordt ervaren. Naast de hashtag is het belangrijk dat ook

de locatie en het tijdstip

van de overlast vermeld worden in de tweet. Een voorbeeld: "#vwlast1823, Alkmaar, Houthavenstraat hoek Papiermolenstraat. 3 jongens met vuurpijlen".



Melder krijgt terugkoppeling


Politie vindt het ook belangrijk om de melder de afhandeling van de melding terug te koppelen. Dit gebeurt via de Twitteraccounts @POL_KENland, @POL_NHN of @POL_ZAW.



Contact op oudejaarsdag buiten 10-18 uur


Tijdens dit project wordt Twitter actief uitgelezen tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Buiten deze uren, maar ook tijdens, kan vuurwerkoverlast natuurlijk nog steeds gewoon telefonisch gemeld worden via het nummer 0900-8844. Voor meldingen waar spoed bij is belt u 112.



Experiment


De politie wil benadrukken dat dit experiment alleen gericht is op vuurwerkoverlast overdag. Indien mensen getuige zijn van andere incidenten of gebeurtenissen waarbij de aanwezigheid van politie gewenst of noodzakelijk is, dan worden mensen verzocht telefonisch contact op te nemen via 0900-8844 of via 112. Indien mensen anoniem wensen te blijven dan kunnen zij melding maken via Meld Misdaad Anoniem door te bellen met 0800-7000.