Geachte leden van de raadsfractie van het Christen-Democratisch Appèl,

Uw deelname aan de coalitie van Dorpsbelang, VVD en CDA wordt door steeds meer van onze lezers openlijk ter discussie gesteld. Wij doen dat trouwens zelf ook. Wij hebben grote moeite met gedrag en uitlatingen van ons college. Precarioverordeningen worden vrijwel onzichtbaar voor belanghebbenden toegevoegd aan de agenda voor de raadsvergadering van 15 december. De toevoeging aan de raadsagenda is te laat en betekent de facto ook dat de bespreking van deze stukken niet allereerst in een Forum plaats vindt. Daarmee wordt het democratische beginsel van inspraak voor burgers en bedrijven gepasseerd. De wijze van publiceren van de te bespreken stukken is in strijd met uw eigen reglementen van orde. De uitspraak van VVD wethouder Jasper Nieuwenhuizen ‘’je bent een dief van je eigen portemonnee’’ is ongepast voor een college dat inwoners en de omgeving met respect zegt te bejegenen. Het is ook in strijd met letter en geest van uw coalitieakkoord ‘’Samen Verantwoordelijk’’. Als er iemand een dief van andermans portemonnee is, dan is dat de gemeente Langedijk wel. Met uw medewerking wordt straks een belastingheffing doorgedrukt waarvan u op voorhand weet dat er wettelijke maatregelen aan komen om deze te beëindigen. De heffing is niet transparant en leidt vanwege de BTW uiteindelijk tot onnodige extra belastingdruk voor de burgers. Afspraken met buurgemeenten en nutsbedrijven in Samenwerking Waterketen Noorderkwartier worden zonder opgaaf van redenen geschonden. Tal van Noord-Hollandse gemeenten kijken met argusogen naar wat hier in Langedijk gebeurt, collega-bestuurders voelen zich geschokt en voorgelogen. Het huidige gedrag van de gemeente Langedijk kan gevoeglijk als ‘’parasitair’’ worden omschreven.Ook in het dossier Voorburggracht 224 doen zich ongewenste en laakbare zaken voor. Met uw instemming worden bewoners van de Boomgaard in een jarenlang lopende procedure benadeeld door een onderonsje van de gemeente met de Vomar. Terwijl de gesprekken met burgers en ondernemers nog liepen sloot de gemeente, tegen alle afspraken in, in mei 2015 een onderhandse overeenkomst met Hoorne BV, de vastgoed BV van Vomar Supermarkten. Toezeggingen aan bewoners en bedrijven worden ontkend en niet nagekomen. Geknoei met notulen laat u onbesproken passeren. Een negatief advies van de Regionale Adviescommissie Detailhandel legt u naast zich neer. Met de realisatie van de nieuwe Vomar zullen bewoners van de Boomgaard financiële schade oplopen en deze claimen. Daarmee schaadt u ook de belangen van de gemeente Langedijk. Als burgers wensen wij daaraan niet mee te betalen.Zeker van het CDA verwachten wij maatschappelijk bewustzijn en fatsoen. Daar spreken wij u op aan. Uw kiezers verwachten van een partij als de uwe niet anders. Wij voeren regelmatig gesprekken met mensen uit uw geledingen. Die gesprekken bevestigen steeds weer ons idee dat we met fatsoenlijke leden van een fatsoenlijke partij te maken hebben. In de uitwerking van het huidige Langedijker beleid zien wij daar helaas niets van terug. Het wordt tijd dat u terugkeert naar de basis waarvoor u volgens ons ooit de politiek in bent gegaan: de samenleving dienen. In dit geval de Langedijker samenleving. Die wordt door deze coalitie slechts schade toegebracht. Wij roepen u dan ook op uit de huidige coalitie te stappen en Langedijk een kans op een fatsoenlijke toekomst te geven.

Met vriendelijke groeten,

De Burgerrekenkamer Langedijk