SINT PANCRAS - Zondag 24 maart 2024 is het Palmzondag. Die middag organiseert de Protestantse Gemeente te Sint Pancras in Kerkelijk Centrum de Regenboog een Palmpasenviering speciaal voor de kinderen. De viering begint om 15.30 uur.

Het Palmpasenverhaal is in kindertaal te zien en vast te houden. Er wordt gezongen en samen muziek gemaakt, dus de kinderen kunnen hun instrumentjes meenemen. Het is een echt feest!

Na de viering worden er Palmpasenstokken versierd en is er limonade, koffie en thee.
Iedereen, van 0 tot 100 jaar, is van harte welkom om samen Palmpasen te vieren.
Alles is gratis maar er is wel een collectebus.

Meer informatie over Palmpasen
Palmpasen of palmzondag is de zondag vóór Pasen. Op deze zondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Volgens het verhaal in Lucas reed Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen en werd hij binnengehaald door een enthousiaste menigte die met palmtakken zwaaide. In Nederland worden er nog steeds palmtakken gemaakt en uitgedeeld. Omdat er in Nederland geen palmen groeien, worden in plaats daarvan takken van buxusstruiken gebruikt. Vooral in Oost-Nederland lopen kinderen op palmzondag met een palmpaas: een versierde stok waaraan vijgen, slingers, vlaggetjes, bloemen en geschilderde eieren hangen. Bovenop zit een haantje of zwaantje van brooddeeg. Op veel plaatsen wordt een wedstrijd gehouden wie de mooiste palmpaas heeft gemaakt en wie er het mooiste lied bij kan zingen. (http://www.encyclo.nl/lokaal/10514)


Datum en tijd: 24 maart 2024, aanvang 15:30 uur
Plaats: K.C. De Regenboog, Bovenweg 91 te Sint Pancras

Zie ook: https://www.pgsp.nl/nieuws-overzicht/15-30-kerk-op-schoot-viering.html
en https://www.facebook.com/PGSintPancras/.