Sinds 1 november hebben verschillende huurders en kopers de sleutel gekregen van hun nieuwe appartement in Broekerplein. Regelmatig staan er nu echter verhuiswagens en personenauto’s geparkeerd op het Broekerplein. De gemeente heeft diverse paaltjes geplaatst, maar veel bewoners en verhuizers gebruiken het fietspad om dichterbij de ingang van de nieuwe woningen te komen. Dit is echter een voetgangersgebied, er geldt dus een rij- en parkeerverbod.

Opening bruggen Westeinde
Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de twee bruggen aan het Westeinde in Broekrijk. Naar verwachting kunnen de bruggen op 3 december 2015 in gebruik worden genomen. De bruggen verbinden het Westeinde (Broekrijk) met de zuidelijke entree van het Winkelcentrum Broekerveiling en met de Westelijke Randweg. De bruggen zijn alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers en niet voor autoverkeer. De tijdelijke brug wordt na de ingebruikname van de nieuwe brug verwijderd. Start woonrijp maken Broekrijk 2e fase Vanaf de tweede week van januari 2016 zal aannemer Schot in opdracht van de gemeente starten met het aanbrengen van de definitieve bestrating in de Weide Heijning. In maart wordt gestart met de aanleg van het naastgelegen speelterrein. De omwonenden worden hierover te zijner tijd nader geïnformeerd door de gemeente.