Tijdens de koolcampagne rijden sommige tractoren direct van het land de weg op. De klei valt van de wielen op straat en als het ook nog regent, maakt dat de weg levensgevaarlijk glad. Dat kan natuurlijk niet en mag ook niet. De gemeente roept daarom agrarische ondernemers op om hun verantwoordelijkheid te nemen door de risico’s voor andere weggebruikers tot een minimum te beperken.

Gevaar voor anderen voorkomen kan maar op één manier: door modder op het wegdek direct te verwijderen. Alleen zo kunnen gevaarlijke situaties én bekeuringen worden voorkomen. De gemeente vraagt de agrariërs om de wegen schoon en daarmee veilig te houden. De meesten geven hieraan gehoor, maar helaas niet iedereen.

Het reinigen van de weg moet bij een verkeersgevaarlijke situatie onmiddellijk gebeuren en in andere gevallen elke dag direct na afloop van de werkzaamheden (maar in ieder geval vóór zonsondergang). Dat controleert de gemeente samen met de politie. Als blijkt dat een overtreder de weg niet schoonmaakt, neemt de gemeente deze werkzaamheden voor haar rekening. De kosten worden vervolgens verhaald op de overtreder. De gemeente zorgt voor waarschuwingsborden en vraagt inwoners hun snelheid aan te passen op de plattelandswegen.

Als u als inwoner een klacht heeft over modder op openbare wegen, dan kunt u dit melden via www.gemeentelangedijk.nl of het Klantcontactcentrum, tel. 0226-334433.