ALKMAAR - Op 28 februari a.s. neemt bestuurder Pierre Sponselee afscheid van woningcorporatie Woonwaard. Zestien jaar lang heeft hij Woonwaard bestuurd, de laatste jaren samen met Joke van den Berg. Joke van den Berg volgt Pierre Sponselee op als voorzitter en Nicole van Wijk treedt per 1 maart in dienst als nieuw lid van het collegiaal bestuur.

Het nieuwe bestuur zet de koers van Woonwaard voort. Joke van den Berg heeft de portefeuille Wonen & Volkshuisvesting onder haar hoede. Nicole van Wijk wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Vastgoed en Financiën. In de komende jaren blijft de corporatie werken aan de ambitie om het tekort aan betaalbare woningen terug te dringen. In de nabije toekomst gaan de woningen bovendien voldoen aan alle klimaateisen. Ook blijft Woonwaard inzetten op voldoende goede woonruimte voor ouderen die langer thuis wonen en voor mensen die zelfstandig gaan wonen na een periode van verblijf bij een zorgorganisatie. Naast deze ambities en grote investeringsopgaven wil Woonwaard in de basis een gewaardeerde en betrouwbare verhuurder zijn, met oor en oog voor bewoners en het woonklimaat de buurten waar Woonwaard verhuurt.

Over Pierre Sponselee
Onder de leiding van Pierre Sponselee investeerde Woonwaard in de afgelopen jaren in de volle breedte van de volkshuisvesting in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Stedelijke vernieuwing, veel nieuwbouw in de grote uitleglocaties én binnenstedelijk en de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen. In de laatste jaren nam Woonwaard het voortouw in de verduurzaming van de woningvoorraad via onder meer de Stroomversnelling, de regionale aanpak van de woonagenda met de Woningmakers en van de woonopgaven vanuit het sociaal domein via een regionaal Pact voor Wonen met Begeleiding. Samenwerking met anderen was voor Pierre Sponselee steeds de sleutel om te komen tot oplossingen en vernieuwing.

Over Joke van den Berg
Joke van den Berg is sinds september 2017 bestuurder bij Woonwaard. Zij heeft de portefeuille Wonen & Volkshuisvesting onder haar hoede. Eerder werkte ze in diverse functies bij Woonwaard, in de zorgsector en als adviseur op het gebied van huisvestingsconcepten en duurzaamheid. Joke van den Berg werkt vanuit een brede interesse voor de maatschappelijke opgaven in de regio en vertaalt deze naar concrete plannen waarmee Woonwaard aan deze opgaven kan bijdragen. Naast het voorzitterschap van het bestuur van Woonwaard is zij actief als toezichthouder in de zorg en bestuurder bij een vrijwilligersorganisatie.

Over Nicole van Wijk
Nicole van Wijk is vanaf de afronding van haar studie Bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant in 1994 in allerlei financiële functies werkzaam geweest. De laatste 11 jaar was zij werkzaam in de volkshuisvesting bij woningcorporatie De Alliantie. Op dit moment is ze lid van het management, waarbinnen ze verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het vastgoedonderhoud. Zij heeft onder meer de ketensamenwerking Sequent ontwikkeld, waarmee de verduurzaming een grote vlucht heeft genomen binnen De Alliantie.