Oudkarspel: Bewoners in Oudkarspel hebben met succes geklaagd bij de gemeente ivm de plateaus die zijn aangebracht op de Voorburggracht. De bewoners hadden ontzettend veel last van de trillingen in hun woningen. De plateaus zijn neergelegd om de verkeersveiligheid te bevorderen. Aankomende periode worden ze dus weer verwijderd en zal er tijdelijk wat overlast zijn.

Plateaus worden verwijderd
Verkeerskundig is de vernieuwde Voorburggracht een succes: de gemiddelde snelheid is teruggebracht van 42 km/u naar 33 km/u, maar helaas bleken de plateaus wel voor meer overlast te zorgen. En daar moet iets aan gedaan worden, vindt het college.


Mogelijkheden

Naar aanleiding van de gesprekken met de bewoners is nagedacht over de mogelijkheden van het aanpassen van de weg. Er is eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een zogenaamd trillingsscherm aan te brengen in de grond. Dit is een kostbare ingreep met een onzekere uitkomst en daarom geen haalbare kaart. De volgende opties zijn vervolgens in kaart gebracht:

  1. Plateaus verwijderen. Waarschijnlijk zorgt dit voor minder trillingen, maar ook voor harder rijden.

  2. Plateaus verwijderen en visuele aanpassingen. Voor de snelheid is de omgeving van groot belang. Zo zijn er al straatstenen en fietsstroken aangelegd, maar er wordt ook gedacht aan: taludmarkering bij een oversteekplaats, bomen en struiken, straatmeubilair, veranderen van verlichting, een tweede snelheidsdisplay (smiley-signaal).

  3. Plateaus verwijderen en versmallingen aanleggen. Er kunnen snelheidsremmende maatregelen getroffen worden, maar daarvoor moet wel ruimte worden gemaakt. Ook moet rekening worden gehouden met de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

  4. Plateaus verwijderen en middengeleiders aanbrengen. Voetgangers kunnen op die manier makkelijker oversteken en er wordt enige snelheidsbeperking bereikt.

  5. Plateaus aanpassen. De plateaus kunnen worden verlaagd, verlengd of vlakker gemaakt.


Plateaus verwijderen

Het college heeft 22 september besloten om in ieder geval de plateaus te verwijderen. Wethouder Bert Fintelman: “Op dit moment lijkt er onvoldoende draagvlak om de plateaus alleen aan te passen. Als de provincie toestemming geeft, worden in oktober de plateaus verwijderd.”