Vrijwilligers halen 802.000 euro op voor NSGKCollectanten van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) hebben 802.000 euro ingezameld, de hoogste collecte-opbrengst voor NSGK tot nu toe. Dat blijkt nu de laatste bussen zijn geteld. Ongeveer 11.000 vrijwilligers gingen in november 2014 langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap.

In de gemeente Langedijk werd het mooie bedrag van € 2.747,17 opgehaald.


Bedankt

NSGK is erg verheugd met het resultaat. Directeur Ingrid Tuinenburg: ”Het is geweldig dat zo veel vrijwilligers zich weer met hart en ziel hebben ingezet voor kinderen met een handicap. Dat zij zo’n groot bedrag hebben opgehaald is een prachtige verdienste, ook van de mensen thuis die gul hebben gegeven. Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!”

Gewoon kind zijn
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting maakt jaarlijks honderden projecten mogelijk op het gebied van spelen, leren, wonen, werken en voorlichten. Met als doel dat kinderen en jongeren met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen kunnen leven.
Vrijwilligers welkom
NSGK ontvangt geen subsidie en kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de stichting nog vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen met de collecte voor kinderen met een handicap kan zich aanmelden via www.nsgk.nl of telefoonnummer 020-6791200. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat staat voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.