Het recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband tussen de provincie en gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Schagen en Bergen. Provincie Noord-Holland zal per 1 januari niet meer deelnemen aan het recreatieschap Geestmerambacht.

Volgens de afspraken besluit het bestuur van het recreatieschap over de voorwaarden waaronder de provincie kan uittreden. De afgelopen maanden hebben de gemeenten en de provincie overlegd over de uittreding. Deze gesprekken hebben niet geleid tot overeenstemming. Besluitvorming over de uitreding van de provincie stond geagendeerd voor de bestuursvergadering van 13 juli. Het bestuur heeft het besluit over de voorwaarden van de uittreding opgeschort tot 15 september aanstaande en gaat in op het aanbod van de provincie om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.

Meer Recreatieschap Geestmerambacht
Kijk voor meer informatie op www.geestmerambacht.nl