De eerste aanbieders van jeugdhulp tekenden donderdag 26 november de overeenkomsten met de samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar. Met een enkele aanbieder voert Regio Alkmaar nog uitwerkingsgesprekken.

Zorgaanbieders zijn onder andere geselecteerd op aanbod, kwaliteit en tarieven. Daarnaast is gekozen voor verschillende nieuwe aanbieders die expertise in huis hebben die in de eigen regio weinig voorhanden is, zoals begeleiding van kinderen bij een vechtscheiding.

Gezamenlijke inkoop
De samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) kopen voor 2016 gezamenlijk jeugdhulp in. Op deze manier willen zij ervoor zorgen dat het aanbod voor cliënten en de toegang tot hulp in de gehele regio gelijkwaardig, vernieuwend en van hoge kwaliteit is. Ook verwacht Regio Alkmaar op deze manier binnen het budget te kunnen inkopen.Wethouders Jeugdhulp van de gemeenten tekenen namens de Regio Alkmaar de eerste inkoopcontracten 2016. v.l.n.r. dhr. B. Fintelman (Langedijk), dhr. J. Mesu (Bergen), mevr. E. Hollenberg (Castricum), mevr. E.C. Konijn-Vermaas (Alkmaar).