NOORD HOLLAND - Op 4 april 2018 hebben de wethouders van de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (BUCH gemeenten) tijdens het portefeuillehouders overleg groen licht gegeven voor het uitwerken van een snelfietsroute tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Aanleiding hiervoor is het MIRT Onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA).

In dit onderzoek zijn innovatieve en duurzame oplossingsrichtingen in beeld gebracht om de bereikbaarheid op de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer te verbeteren en knelpunten op de A9 op te lossen. Het onderzoek is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in combinatie met een groot aantal (regionale) partijen uitgevoerd.

Een van de maatregelen uit het onderzoek betreft het aanleggen van een snelfietsverbinding tussen Heerhugowaard en de regio IJmond. Deze fietsverbinding loopt zoveel mogelijk parallel aan de spoorlijn Alkmaar–Amsterdam en de A9. De route sluit aan op de snelfietsroute IJmond-Haarlem.

Alkmaar, Heerhugowaard, BUCH gemeenten, provincie Noord-Holland en de Fietsersbond gaan samen aan de slag om de snelfietsroute verder uit te werken. Naar verwachting worden de eerste onderzoeksresultaten eind 2018 verwacht.