Johan Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland, pleit voor meer ruimte voor experimentele vormen van democratie. Dit zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken op 8 januari 2016.


Er zijn drie ontwikkelingen op het gebied van democratische legitimiteit die Remkes zorgen baren. Dat zijn allereerst de lage opkomstcijfers bij verkiezingen. Maar ook dat de recruteringsbasis voor volksvertegenwoordigers steeds kleiner wordt, door de daling van de ledenaantallen van politieke partijen. Bovendien constateert hij dat de volksvertegenwoordigers steeds minder een goede afspiegeling van de kiesgerechtigde Nederlanders zijn.

Door deze ontwikkelingen valt het volgens Remkes te begrijpen dat niet meer iedereen zich vertegenwoordigd voelt in onze democratie. Deze discussie kan niet genegeerd worden, op straffe van een verdergaande negatieve spiraal. Remkes pleit daarom voor een grondige discussie over de toekomstige inrichting van de democratie. Daarnaast is binnen politiek gekozen organen het besef nodig dat de regel ‘de meerderheid beslist’ gepaard moet gaan met de regel ‘de meerderheid houdt rekening met minderheden’.

Ten slotte wil Remkes mensen vanaf het begin van de politieke besluitvorming meenemen en de mogelijkheid geven om invloed uit te oefenen. En pleit hij voor meer experimentele vormen van democratie op lokaal en regionaal niveau: “Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: mensen als eigenaar van belangrijke processen als de vorming van bijvoorbeeld buurtzorgcollectieven, energiecollectieven en in de kernen leefbaarheidscollectieven.”

Lees hier de complete toespraak van Johan Remkes.